3 Δεκεμβρίου Παγκόσμια ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

0

Τα Ηνωμένα Έθνη το 1992 θέσπισαν την 3η Δεκεμβρίου ως παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία. Η θέσπιση της παγκόσμιας αυτής ημέρας έγινε για να κινητοποιήσει την ανθρωπότητα υπέρ των δικαιωμάτων, της αξιοπρέπειας και της ευημερίας των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Όμως ποια άτομα θεωρούνται ΑμεΑ; (όχι ΑμΕΑ που σημαίνει άτομα με ειδικές ανάγκες)

Τα ΑμεΑ περιλαμβάνουν κυρίως άτομα:

 • Τυφλά και με προβλήματα όρασης
 • Κωφά και βαρήκοα
 • Με κινητικές δυσκολίες
 • Με νοητική καθυστέρηση και σοβαρές μαθησιακές δυσκολιες
 • Με ψυχικές νόσους
 • Επιληπτικά
 • Με μακροχρόνιες ασθένειες και άλλες περιπτώσεις

ενώ  αναπηρία διακρίνεται σε:

 • Εκ γενετής ή επίκτητη
 • Αφανής ή εμφανής
 • Μόνιμη ή παροδική

Στατιστικά,το ποσοστό των ΑμεΑ ανέρχεται στο 10% περίπου του παγκόσμιου πληθυσμού.

Ποια είναι τα δικαιώματα ενός ατόμου με αναπηρία στην Ελλάδα;

Καθώς εξελίσσεται η κοινωνία, γίνεται και το κράτος περισσότερο κοινωνικό και θεσπίζονται μέτρα προστασίας και διευκόλυνσης των ΑμεΑ και των οικογενειών τους.

Οι τομείς στους οποίους το κράτος παρέχει διευκολύνσεις είναι:

 • Εκπαίδευση
 • Εργασία και η Απασχόληση
 • Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια και Ασφάλιση
 • Μεταφορές και Επικοινωνίες

ενώ τα κύρια δικαιώματα είναι τα ακόλουθα:

 • Απόκτηση Δωρεάν Δελτίου Μετακίνησης ΑΜΕΑ (που σας δίνει τη δυνατότητα, εφόσον το εισόδημά σας δεν ξεπερνά το ποσό που ορίζεται με εγκύκλιο κάθε χρόνο, να μετακινήστε δωρεάν με όλα τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς της Αθήνας και να έχετε έκπτωση 50% σε όλα τα ΚΤΕΛ της Ελλάδας καθώς και όλα τα δρομολόγια του ΟΣΕ).
 • Επίδομα από την Πρόνοια (το οποίο δίνεται αν δεν εργάζεστε και αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από το αρμόδιο υπουργείο).
 • Δωρεάν Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη από την Πρόνοια (η οποία παρέχεται αν δεν εργάζεστε, αν έχετε εισοδήματα που δεν ξεπερνούν το ποσό του ορίζεται ανά διαστήματα από τον αρμόδιο υπουργείο και δεν καλύπτεστε από κάποιον άλλο Ασφαλιστικό Φορέα – π.χ. ΙΚΑ, ΟΑΕΕ κλπ).
 • Αναπηρική Σύνταξη (η οποία παρέχεται εφόσον έχετε συμπληρώσει ένα συγκεκριμένο αριθμό ενσήμων στον Ασφαλιστικό σας  Φορέα).
 • Παράταση της Ιατροφαρμακευτικής και Νοσοκομειακής Κάλυψης από το Ασφαλιστικό σας Ταμείο (σε περίπτωση που λήγει η ισχύς της).
 • Συμμετοχή σε διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ για θέσεις στο Δημόσιο Τομέα που αφορούν ΑΜΕΑ.
 • Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
 • Εύρεση επιδοτούμενης εργασίας στον Ιδιωτικό Τομέα μέσω ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ.
 • Απαλλαγή από την υποχρέωση Στράτευσης (Ι5) ύστερα από αίτηση στο αρμόδιο στρατολογικό γραφείο.
 • Είσοδος στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις .