Συνεχίζοντας την περιήγηση στο mydimosio.gr, αποδέχεστε τους όρους χρήσης και τη χρήση cookies.

Ξεπερνάει τα τρία χρόνια η καθυστέρηση που παρατηρείται στην έκδοση συνταξιοδοτικών αποφάσεων για συγκεκριμένες ομάδες ασφαλισμένων, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι εκκρεμότητες τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί κατά 75%.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνταξιοδότηση ατόμων με παράλληλη ασφάλιση, που αφορά περίπου 17.000 δικαιούχους. Κάποιοι από αυτούς περιμένουν ακόμη και τρία χρόνια, καθώς δεν έχει εκδοθεί καμία συνταξιοδοτική απόφαση για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου και μετά.

Στον αντίποδα, έχουν εκδοθεί αρκετές εγκύκλιοι και οδηγίες, οι οποίες παραμένουν βέβαια στα χαρτιά. Συνδικαλιστικοί κύκλοι εκτιμούν ότι μέρος του προβλήματος οφείλεται στο χρέος ύψους 2,5 εκατ. ευρώ του ενιαίου φορέα προς τον βασικό ανάδοχο του πληροφοριακού συστήματος του Ταμείου, την Intrasoft.

Πηγή: Καθημερινή

Τρεις είναι οι βασικές κατηγορίες υπαλλήλων με πάνω από 30 χρόνια ασφάλισης που επωφελούνται από τις ευνοϊκές ερμηνείες των νομοθετικών διατάξεων. Κερδισμένοι είναι ασφαλισμένοι που είχαν κατοχυρώσει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25ετία ασφάλισης το 2010, το 2011 ή το 2012 αλλά δεν είχαν κλειδώσει και την απαραίτητη ηλικία των 55 ετών πριν τον Αύγουστο του 2015.

Σύμφωνα με ευνοϊκή ερμηνεία που έχει δώσει η αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, περίπου 30.000 υπάλληλοι που κλείνουν ακόμη και φέτος τα 55, τα 56 ή τα 58, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με μειωμένη / πρόωρη σύνταξη, στην οποία όμως η μείωση θα είναι αρκετά μικρότερη από το αναμενόμενο, καθώς θα το ανώτατο ποσό που θα χάσουν είναι τα 115,5 ευρώ.

Στους κερδισμένους ανήκουν και χιλιάδες υπάλληλοι που είχαν κατοχυρώσει δικαίωμα ως γονείς ανηλίκων τέκνων, πλην όμως ήταν σε νεαρή ηλικία και έτσι η αύξηση των ορίων του ν. 4336/2015 ουσιαστικά τους εγκλώβισε, καθώς σήμερα έχουν τη δυνατότητα να αποχωρήσουν με μειωμένη σύνταξη αρκετά νωρίτερα.

Ποιους συμφέρει

Με τον περιορισμό της ποινής της σύνταξης στην Εθνική Σύνταξη και κατά συνέπεια να πολύ ελκυστικό ποσό να χορηγείται στις περιπτώσεις εξόδου με πρόωρη και φυσικά με τα όρια ηλικίας για πλήρη σύνταξη να έχουν απομακρυνθεί μετά την αύξησή τους με τον ν. 4336/2015, συμφέρει πλέον να αποχωρήσουν άμεσα με μειωμένη σύνταξη αντί ν περιμένουν οι δημόσιοι υπάλληλοι, που πλήρη σύνταξη για αυτούς είναι πλέον αρκετά μακριά ακόμη και από τα 62.

Αντίστοιχα είναι συμφέρουσα επιλογή και για υπαλλήλους που συμπληρώνουν τα 58 μετά το 2019 καθώς η πλήρης με 35ετία ξι για την περίπτωση αυτή τοποθετείται μετά τα 61. Πλέον με μια πολύ μικρή ποινή μπορούν οι ασφαλισμένοι στο Δημόσιο να αποχωρήσουν με αξιοπρεπή πρόωρη συνταξιοδότηση

Ποιοι μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα

Γυναίκες και άνδρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2011

Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 56 ετών με μειωμένη σύνταξη ακόμη και αν συμπληρώνουν τα 56 σήμερα και για όσους συμπληρώνουν τα 56 ως τις 31/12/2022. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και γονείς ανηλίκων πλην όμως συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους μετά τις 19/08/2015 με αποτέλεσμα να υπάρχει επιβάρυνση στο όριο ηλικίας για την πλήρη ανάλογα με την περίπτωση.

Γυναίκες και άνδρες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2012

Οι ασφαλισμένοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 58 ετών με μειωμένη σύνταξη ακόμη και αν συμπληρώνουν τα 58 σήμερα και για όσους συμπληρώνουν τα 58 ως τις 31/12/2022. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και γονείς ανηλίκων πλην όμως συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους μετά τις 19/08/2015 με αποτέλεσμα να υπάρχει επιβάρυνση στο όριο ηλικίας για την πλήρη ανάλογα με την περίπτωση.

Γυναίκες με τουλάχιστον 25 έτη ασφάλισης το 2010

Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας μπορούν να συνταξιοδοτηθούν σε ηλικία 55 ετών με μειωμένη σύνταξη ακόμη και αν συμπληρώνουν τα 55 σήμερα και εφόσον το 55ο έτος της ηλικίας τους συμπληρώνεται ως τις 31/12/2022. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν και μητέρες ανηλίκων, πλην όμως συμπλήρωσαν το 50ο έτος της ηλικίας τους μετά την 01/01/08/2016 με αποτέλεσμα να υπάρχει επιβάρυνση στο όριο ηλικίας για την πλήρη σύνταξη που μεταφέρθηκε μετά τα 55 ανάλογα με την περίπτωση.

Με πληροφορίες από το «ΕΘΝΟΣ»

Φαινόμενα μονομερών ενεργειών από ασφαλιστικές εταιρείες σε συμβάσεις ασφαλιστήριων συμβολαίων καταγγέλθηκαν το έτος 2018 στον Συνήγορο του Καταναλωτή, για τα οποία η ανεξάρτητη Αρχή κλήθηκε να μεσολαβήσει.

Ο ΣτΚ στην έκθεση για τα πεπραγμένα του το 2018 παραθέτει δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις μονομερών ενεργειών.

Ειδικότερα:

Καταναλώτρια προσέφυγε στην Αρχή κατά ασφαλιστικής εταιρείας, επειδή η τελευταία προχώρησε μονομερώς σε καταγγελία του ασφαλιστηρίου συμβολαίου ζωής που τηρούσε επί 18 χρόνια, λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής των ασφαλίστρων.

Η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι απέστειλε στην ασφαλισμένη υπενθύμιση υποχρέωσης καταβολής ασφαλίστρων μέσω συνεργαζόμενης εταιρείας ταχυμεταφορών και ότι με την άπρακτη παρέλευση της τασσόμενης σε αυτήν προθεσμίας, προέβη σε ακύρωση του συμβολαίου.

Ωστόσο, κατά τη φερόμενη ημερομηνία παράδοσης της επιστολής στην ασφαλισμένη, η τελευταία απουσίαζε αποδεδειγμένα στο εξωτερικό, ενώ, στο πλαίσιο επικοινωνίας της Αρχής με την εταιρεία ταχυμεταφορών, δεν διαπιστώθηκε η ταυτότητα του προσώπου, στο οποίο επιδόθηκε η εν λόγω επιστολή, ούτε εάν αυτό το πρόσωπο είχε εξουσιοδότηση να την παραλάβει ή εάν, εν κατακλείδι, η επιστολή κατέληξε εις γνώση της ασφαλισμένης, ώστε οι περιεχόμενες σε αυτήν δηλώσεις να παράγουν τη σκοπούμενη νομική ενέργεια, δηλαδή την ακύρωση της ασφαλιστικής σύμβασης.

Η δήλωση της καταγγελίας για τη λύση της σύμβασης ασφάλισης θεωρείται συντελεσθείσα όχι απλώς από την αποτύπωσή της στον εξωτερικό κόσμο, αλλά από την παραλαβή της. Για να παραγάγει τα αποτελέσματά της, είναι αναγκαία η περιέλευσή της στον νόμιμο παραλήπτη, ενώ απαιτείται να περιέχεται σε έγγραφο και, μάλιστα, συστημένο ή επί αποδείξει. Σε περίπτωση, δε, συστημένης επιστολής, δεν αρκεί η εγχείρηση από τον ταχυδρόμο της γραπτής ειδοποίησης στον παραλήπτη ή η ρίψη του ειδοποιητηρίου ή της επιστολής στο γραμματοκιβώτιό του, αλλά απαιτείται η παραλαβή της επιστολής αυτοπροσώπως, οπότε έτσι εξασφαλίζεται η δυνατότητα γνώσης του περιεχομένου της.

Δεδομένου ότι δεν αποδείχθηκε η αυτοπρόσωπη παραλαβή της επίμαχης ειδοποίησης από την καταναλώτρια, η αποστολή της επιστολής από την εταιρεία και η τυχόν παραλαβή της από τρίτο πρόσωπο ή η τυχόν ρίψη αυτής στο γραμματοκιβώτιο του παραλήπτη δεν αποτελεί, κατά τα προεκτεθέντα, έγκυρη κοινοποίηση στην ασφαλισμένη γραπτής δήλωσης καταγγελίας της μεταξύ τους ασφαλιστικής σύμβασης.

Επιπροσθέτως, η Αρχή εκτίμησε ότι η ακύρωση του ασφαλιστηρίου συμβολαίου αποτελεί ένα δυσανάλογα επαχθές για την ασφαλισμένη μέτρο, σε σχέση με τα ασφάλιστρα που ανελλιπώς έχει καταβάλει στην ασφαλιστική εταιρεία επί 18 συναπτά έτη, σε συνδυασμό και με το γεγονός ότι δεν διαπιστώθηκε η πραγματοποίηση προηγούμενης τηλεφωνικής ή άλλης επικοινωνίας από υπάλληλο της εταιρείας, προκειμένου να της υπενθυμίσει την οφειλή της, αλλά ούτε και από την ασφαλίστριά της, στην οποία η εταιρεία είχε αναθέσει τη διαχείριση του συμβολαίου της, προκείμενου να την ενημερώσει σχετικά με την επικείμενη ακύρωσή του.

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε έγγραφη Σύσταση για την επαναφορά του συμβολαίου σε ισχύ, την οποία η εταιρεία έκανε αποδεκτή.

Σε άλλη περίπτωση, ο Συνήγορος του Καταναλωτή απηύθυνε έγγραφη Σύσταση σε ασφαλιστική εταιρεία, λόγω της μονομερούς και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του αντισυμβαλλόμενου ασφαλισμένου αφαίρεσης της συμπληρωματικής κάλυψης τηςΗμερήσιας Αποζημίωσης για Πρόσκαιρη Ανικανότητα από το ετησίως ανανεούμενο ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο υγείας του.

Σύμφωνα με τη σχετική αναφορά, ο ασφαλισμένος πληροφορήθηκε την αφαίρεση της ανωτέρω κάλυψης, όταν, ύστερα από ατύχημα που είχε, υπέβαλε σχετικό αίτημα αναγγελίας και διεκδίκησε, ανεπιτυχώς, την προβλεπόμενη από το ανωτέρω προσάρτημα αποζημίωση. Στο επίμαχο ασφαλιστήριο συμβόλαιο είχε συμφωνηθεί παρέκκλιση σχετικά με το δικαίωμα της εταιρείας για τροποποίηση των όρων του. Ειδικότερα, είχε συμφωνηθεί ότι η εταιρεία δεν δικαιούται να αλλάξει τους όρους του συμβολαίου, χωρίς προηγουμένως να δώσει στον ασφαλισμένο το δικαίωμα να συνεχίσει την ασφάλισή του με τους ίδιους όρους που ίσχυαν πριν από την τροποποίηση.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος του Καταναλωτή διατύπωσε την άποψη ότι τυχόν αφαίρεση της επίμαχης κάλυψης θα νοείτο είτε με τη σύναψη νέας ασφαλιστικής σύμβασης, αφού θα είχε προηγηθεί υποβολή νέας αίτησης ασφάλισης εκ μέρους του ασφαλισμένου στη βάση όλων των αναγκαίων πληροφοριών που θα του είχε παράσχει η εταιρεία, είτε με την έκδοση πρόσθετης πράξης, κατόπιν κοινής συμφωνίας των αντισυμβαλλομένων μερών, προϋποθέσεις, όμως, που δεν συνέτρεξαν εν προκειμένω.

Η εταιρεία επικαλέστηκε τη δυνατότητα μονομερούς τροποποίησης του συμβολαίου που της επιφυλάσσει όρος που, ως ειδικότερος, θεωρείται ότι κατισχύει της παρέκκλισης. Ωστόσο, ένας τέτοιος ισχυρισμός δεν έγινε αποδεκτός από την Αρχή, λόγω του ότι η παρέκκλιση δεν συνιστά ειδικό όρο του συμβολαίου, αλλά ειδικότερη εξατομικευμένη συμφωνία, διάφορη των ειδικών όρων του συμβολαίου, που κατισχύει του συνόλου των όρων αυτού, τόσο των γενικών όσο και των ειδικών.

Επομένως, η παρέκκλιση του συμβολαίου συνιστά ουσιώδες, κρίσιμο στοιχείο της σύμβασης, στο οποίο στηρίχτηκε η σύναψή της. Ο Συνήγορος του Καταναλωτή έκρινε ότι η αφαίρεση της επίμαχης κάλυψης από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο έγινε κατά παράβαση των όσων προβλέπονται στην ασφαλιστική σύμβαση, καθώς η εταιρεία προέβη σε τροποποίηση των όρων μονομερώς, ήτοι χωρίς να δώσει το δικαίωμα στον ασφαλισμένο να συνεχίσει την ασφάλισή του με τους ίδιους όρους που ίσχυαν πριν από την αλλαγή.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2019 όλων των εντασσομένων φορέων του ΕΦΚΑ.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 10/06/2019 έως 14/06/2019 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου και από 17/06/2019 έως 28/06/2019 αποκλειστικά για τους ενδιαφερόμενους της Β΄, Γ΄ και Δ΄(ΑΜΕΑ) κατασκηνωτικής περιόδου.
Από τις διαχειριστικές επιτροπές θα εκδοθούν ενημερωτικά έγγραφα και οδηγίες, σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις εκάστου εντασσόμενου φορέα.

Ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στις κατασκηνώσεις του ΕΦΚΑ

Οι δικαιούχοι του π.ΟΑΕΕ υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής ηλεκτρονικά και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά τα προσκομίζουν στο πλησιέστερο Περιφερειακό Τμήμα Μη Μισθωτών (π.ΟΑΕΕ).Ομοίως, οι δικαιούχοι του π.ΤΑΠΙΤ/Ταμείο Πρόνοιας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου (ΤΑΠΕΜ) θα προσκομίζουν στα ως άνω Περιφερειακά Τμήματα μη Μισθωτών (π.ΟΑΕΕ) την αίτηση συμμετοχής και τα συνημμένα δικαιολογητικά.


Κατασκηνώσεις για όλους τους φορείς του ΕΦΚΑ

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την κατασκηνωτική περίοδο έτους 2019 αφορά σε όλους τους εντασσόμενους φορείς του ΕΦΚΑ δηλαδή, των π.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, π.ΤΑΞΥ, π.ΤΥΔΚΥ, π.ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, π.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, π.ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ, π.ΕΤΑΑ-ΤΥΔΑ, π.ΕΤΑΑ-ΤΥΔΠ, π.ΕΤΑΑ-ΤΥΔΘ, π.ΕΤΑΑ-ΤΑΝ, π.ΕΤΑΑ-ΤΑΣ, π.ΟΑΕΕ, π.ΟΑΕΕ-ΤΑΝΤΠ, π.ΟΓΑ, π.ΤΠΔΕ-ΤΥΔΕ, π.ΤΑΠΙΤ-ΤΑΠΕΜ, π.ΤΑΥΤΕΚΩ (ΤΑΠ-ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ΚΑΠ-ΔΕΗ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ.

Οδηγίες για το δικαίωμα καταβολής σύνταξης σε οφειλέτες που θα υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών ν. 4611/2019 προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης, παρέχει εγκύκλιος του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).

 

Πρόσωπα που μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση οφειλών

α) Ασφαλισμένοι οι οποίοι θα υπαχθούν στη ρύθμιση από τις 17 Μαΐου 2019 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019 και θα υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

β) Ασφαλισμένοι που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει απορριφθεί, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και, στη συνέχεια, υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30/09/2019.

γ) Ασφαλισμένοι για τους όποιους έως και τις 16 Μαΐου 2019 έχει παρέλθει η προβλεπόμενη δίμηνη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ποσού οφειλής και δεν έχει απορριφθεί το αίτημά τους, εφόσον ανακαλέσουν την αίτησή τους, υπαχθούν στη ρύθμιση από 17/5/2019 έως 30/9/2019 και υποβάλλουν συνταξιοδοτικό αίτημα ακόμη και μετά τις 30.09.2019.

δ) Υποψήφιοι συνταξιούχοι που έχουν υποβάλει αίτημα συνταξιοδότησης προγενέστερα της 17/5/2019, εφόσον δεν έχει κοινοποιηθεί οφειλή ή, αν έχει κοινοποιηθεί, δεν έχει παρέλθει η νόμιμη προθεσμία για την εφάπαξ καταβολή και υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι, εφόσον από τις διατάξεις του παρόντος δεν ορίζεται διαφορετικά, η έναρξη καταβολής της σύνταξής τους προσδιορίζεται από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης συνταξιοδότησης.

ε) Συνταξιούχοι με προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, εφόσον υπαχθούν στη ρύθμιση έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2019, χωρίς μεταβολή της ημερομηνίας έναρξης της συνταξιοδότησής τους.

στ) Υποψήφιοι συνταξιούχοι οι οποίοι κατέβαλαν το απαιτούμενο ποσό από εισφορές που δεν μπορούσε να παρακρατηθεί από τη σύνταξη και, έως τις 17 Μαΐου 2019, δεν έχει εκδοθεί οριστική συνταξιοδοτική απόφαση.

Δείτε επίσης: Τι άλλαξε στις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης;

Τι μπορούμε να κάνουμε για εσάς;

Θέλετε να ρωτήσετε κάτι; Θέλετε να προσθέσουμε κάποια υπηρεσία;
Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα και θα ανταποκριθούμε άμεσα.

          

          

Αναζήτηση