περιήγηση Κατηγορία

Χωρίς κατηγορία

Σαν σήμερα 21 Δεκεμβρίου…

69: Η ρωμαϊκή σύγκλητος ανακηρύσσει αυτοκράτορα τον Βεσπασιανό, τον τελευταίο του Έτους των Τεσσάρων Αυτοκρατόρων.…

Σαν σήμερα 4 Δεκεμβρίου

1110: Το Βασίλειο της Ιερουσαλήμ καταλαμβάνει τη Σιδώνα. 1259: Οι βασιλείς Λουδοβίκος Θ’ της Γαλλίας και Ερρίκος…