περιήγηση Κατηγορία

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ποιοι δικαιούνται ΑΜΚΑ

Διευκρινίσεις για τις κατηγορίες των πολιτών που δικαιούνται ή όχι ΑΜΚΑ και για αυτές που η έκδοσή του θα γίνεται…