περιήγηση Κατηγορία

ΕΡΓΑΣΙΑ

Νέες προσλήψεις στην ΕΥΑΘ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Α.Ε (ΕΥΑΘ Α.Ε) ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων …