Δίκη Χρυσής Αυγής | Αναστολή για όλους, εκτός Ρουπακιά, η πρόταση της εισαγγελέως

9ç ÌÝñá áðü ôçí áðüöáóç óôçí äßêç ôçò ×ñõóÞò ÁõãÞò.ÓÞìåñá ç ðñüôáóç ôçò ÅéóáããåëÝùò Áäáìáíôéáò Ïéêïíüìïõ, åðß ôùí áíáóôïëþí ãéá ôéò ðïéíÝò ðïõ Ý÷ïõí åðéâëçèåß, ÄåõôÝñá 19 Ïêôùâñßïõ 2020
0

Την αναστολή έκτισης της ποινής για το σύνολο των καταδικασθέντων, εκτός του Γ. Ρουπακιά, πρότεινε σήμερα η εισαγγελέας Αδαμαντία Οικονόμου. Η εισαγγελέας υπογράμμισε ότι είναι γνωστός ο τόπος διαμονής τους, ότι τήρησαν τους περιοριστικούς όρους που τους έχουν επιβληθεί, πως οι περισσότεροι είχαν λευκό ποινικό μητρώο και άλλα.

Έπειτα από περισσότερες από 460 δικασίμους, με τη σημερινή πρόταση της εισαγγελέως επί ζητήματος του ανασταλτικού αποτελέσματος στις εφέσεις για τους 57 καταδικασμένους της Χρυσής Αυγής, η πολύκροτη δίκη για το ναζιστικό μόρφωμα, τον πολιτικό φορέα που δρούσε ως εγκληματική οργάνωση, βαίνει προς το τέλος της.

Σήμερα το πρωί η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτά τα αιτήματα των καταδικασθέντων για ανασταλτικό αποτέλεσμα στις εφέσεις τους, προσθέτοντας πως χρειάζεται ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία γι’ αυτή την απόφαση.

Σημείωσε ότι δεν είναι φυγόποινοι φυγόδικοι, παρουσιάστηκαν κανονικά στις αρχές, ήρθαν στο δικαστήριο. Μάλιστα, επικαλέστηκε το γεγονός ότι κάποιοι από αυτούς ήρθαν κατά την εκφώνηση της απόφασης, ενώ το κυριότερο είναι, σύμφωνα με την εισαγγελέα, πως δεν υπάρχει κίνδυνος γιατί η Χρυσή Αυγή διαλύθηκε, άρα δεν υπάρχει πρόβλημα αν δεν οδηγηθούν στη φυλακή.

Σύμφωνα με την εισαγγελική λειτουργό, η όλη στάση τους δείχνει ότι πρέπει να τους δοθεί ανασταλτικό, και σημείωσε ότι αυτό είναι μονόδρομος για το δικαστήριο.

Αμέσως μετά θα δευτερολογήσουν οι συνήγοροι υπεράσπισης. Από τη διάρκεια των αγορεύσεών τους θα εξαρτηθεί αν οι δικαστές αποφασίσουν για το αίτημα σήμερα Δευτέρα ή αύριο, Τρίτη, το πρωί.

Οι καταδικασθέντες για τη Χρυσή Αυγή επικαλέστηκαν κάθε είδους λόγους που προβλέπονται από τον νόμο: της ανεπανόρθωτης βλάβης που θα υποστούν οι ίδιοι και πρόσωπα που έχουν την φροντίδα τους, ιατρικούς λόγους και άλλους, όπως το ότι δεν σχετίζονται πια με την οργάνωση και οι ασχολίες τους είναι άσχετες, όπως η παρασκευή πεϊνιρλί ή η ζωεμπορία.

Πλέον είναι θέμα ωρών ή μίας ημέρας να αποφασίσει το δικαστήριο ποιο θα είναι το επόμενο βήμα για τον καθέναν τους.

Από τους κατηγορούμενους, παρόντες στην αίθουσα είναι οι Αν. Μιχάλαρος, Ι. Άγγος, Χρ. Χατζηδάκης, Β. Σιατούνης, Αθ. Στράτος. Ν. Παπαβασιλείου.

Μετά τις αποφάσεις οι φυλακίσεις

Αν δεν δοθεί αναστολή, τότε για τους καταδικασθέντες που δεν βρίσκονται μέσα στη δικαστική αίθουσα απόσπασμα απόφασης θα διαβιβασθεί στη ΓΑΔΑ για να γίνουν συλλήψεις. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί θα αναζητήσουν όσους έχουν καταδικασθεί, θα τους οδηγήσουν στη ΓΑΔΑ και μετά στον εισαγγελέα εκτελέσεως ποινών. Και στο ενδεχόμενο της παράδοσης θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία δηλαδή ΓΑΔΑ, εισαγγελέας εκτελέσεως ποινών και φυλακή.