Ανοίγει η πλατφόρμα πάγιας ρύθμισης οφειλών για χρέη προς το δημόσιο

0

Από αύριο Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου οι οφειλέτες προς δημοσίους οργανισμούς θα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στη νέα πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών, αποπληρώνοντας τα χρέη τους σε περισσότερες δόσεις. Μέσω της επίσκεψης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου, οι υπόχρεοι που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση των 48 δόσεων με βασική προϋπόθεση να μην έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης έως την 1η Νοεμβρίου 2019.

Όσοι δηλαδή είχαν ενταχθεί στη ρύθμιση των 12 δόσεων τον περασμένο Οκτώβριο δεν θα έχουν τη δυνατότητα να μεταφέρουν τις οφειλές τους στη νέα ρύθμιση. Αιτία αυτού αποτελεί το γεγονός ότι τότε βρισκόταν σε ισχύ η ρύθμιση των 120 δώσεων και εφόσον δεν εντάχθηκαν στη μεγάλη αυτή ρύθμιση, δεν θα ενταχθούν και στη νέα πάγια ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών.

Αναφορικά με τους οφειλέτες, θα πρέπει να γνωρίζουν πως οι τακτικές οφειλές (ΕΝΦΙΑ φόρος εισοδήματος) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 24 δόσεις χωρίς εισοδηματικά κριτήρια. Επιπρόσθετα οι έκτακτες οφειλές  (φόρος κληρονομιάς, πρόστιμα) μπορούν να ρυθμιστούν έως και σε 48 δόσεις ανάλογα με το ύψος του εισοδήματός τους.

Με βάση λοιπόν το εισόδημα θα λαμβάνονται υπόψη:

•  Είτε ο μέσος όρος του συνολικού εισοδήματός τους (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) κατά τα τελευταία τρία φορολογικά έτη πριν από την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση,

• Είτε το συνολικό εισόδημα (ατομικό, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό) του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους από την ημερομηνία αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση εφόσον αυτό είναι μεγαλύτερο.

Το συνολικό εισόδημα πολλαλασιάζεται ως εξής:

Για εισόδημα:

Από 0,01 ευρώ έως 15.000 ευρώ με συντελεστή 4%.

• Από 15.000,01 ευρώ έως 20.000 ευρώ με συντελεστή 6%.

• Από 20.000,01 ευρώ έως 25.000 ευρώ με συντελεστή 8%.

• Από 25.000,01 ευρώ έως 30.000 ευρώ με συντελεστή 10%.

• Από 30.000,01 ευρώ έως 50.000 ευρώ με συντελεστή 12%.

• Από 50.000,01 ευρώ έως 75.000 ευρώ με συντελεστή 15%.

• Από 75.000,01 ευρώ έως 100.000 ευρώ με συντελεστή 20%.

• Πάνω από 100.000 ευρώ με συντελεστή 25%.

Tέλος, Η ελάχιστη μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ.