Ποια είναι η ομάδα εργασίας για τις αλλαγές στην επικουρική ασφάλιση

0

Έως τις 4 Οκτωβρίου πρέπει να ολοκληρώσει τις προτάσεις της για την αναδιοργάνωση της επικουρικής ασφάλισης στη χώρα μας η ομάδα εργασίας που συγκροτήθηκε χθες, με υπουργική απόφαση.

Έργο της ομάδας, που αποτελείται από γνωστά στελέχη της κοινωνικής, επαγγελματικής και ιδιωτικής ασφάλισης, είναι η επεξεργασία και διατύπωση του μηχανισμού μετάβασης σε ένα νέο σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης στην Ελλάδα.

Πρόεδρός της ορίστηκε η γενική γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και στενή συνεργάτις του υφυπουργού Νότη Μηταράκη, Παυλίνα Καρασιώτου, η οποία, βάσει της απόφασης, δύναται να καλεί να συμμετέχουν στις εργασίες της ομάδας εκπρόσωποι φορέων, εμπειρογνώμονες ή πρόσωπα από τον ιδιωτικό τομέα με ειδικές γνώσεις στα θέματα που άπτονται του έργου της ομάδας.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας είναι:

– Τσάμη Παρασκευή, Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης.

– Μάντζαρη Σοφία, εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών

– Στελλάτου Ιουλία, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πρόσθετης και Επαγγελματικής Ασφάλισης,

– Μαυρίδου Γεωργία, Προϊσταμένη του Τμήματος Εσωτερικής Νομοθεσίας Επαγγελματικής Ασφάλισης,

– Ζαχαράκη Ελευθερία, εκπρόσωπος του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ)

– Χατζηβασίλογλου Ιωάννης, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος

– Κουσκουνά Ευφροσύνη, Πρόεδρος της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

– Μαργαριτσανάκη Μαρία, εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

– Παπαρρηγοπούλου Πατρίνα, καθηγήτρια Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών

– Αντωνάκη Μαργαρίτα, εκπρόσωπος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος

– Νούνης Χρήστος, εκπρόσωπος της Ελληνικής Ένωσης Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και

– Λάζαρης Κωνσταντίνος, εκπρόσωπος της Ένωσης Επαγγελματικών Ταμείων Υποχρεωτικής Ασφάλισης.

Οι συνεδριάσεις της ομάδας θα πραγματοποιούνται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας, ενώ τα μέλη της δεν θα λάβουν χρηματική αποζημίωση. Το πόρισμα θα πρέπει να παραδοθεί στο γραφείο του κ. Μηταράκη έως την Παρασκευή 4 Οκτωβρίου 2019.