Σε διαγραφή χρεών προχωρούν ΕΦΚΑ και ΚΕΑΟ

0

Στη διαγραφή μικρών και μεγάλων χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία από φυσικά πρόσωπα και από επιχειρήσεις προβαίνει ο ΕΦΚΑ και το Κέντρα Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).

Στόχος είναι να φύγουν από τα λίστες των οφειλετών τα χρέη εκείνα τα οποία δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ, ώστε οι προσπάθειες είσπραξης να επικεντρωθούν στο τμήμα των χρεών που θεωρείται εισπράξιμο.

Ωστόσο, πριν τη διαγραφή, θα διεξαχθεί εξονυχιστικός έλεγχος, σε τράπεζες, υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία ώστε να διαπιστωθεί, ότι, από τους συγκεκριμένους οφειλέτες δεν υπάρχει περίπτωση είσπραξης σε μετρητά ή μέσω κατασχέσεων κινητών και ακινήτων.

Μετά τον χαρακτηρισμό ως ανεπίδεκτων είσπραξης, θα δεσμεύονται οι τραπεζικοί και οι επενδυτικοί λογαριασμοί, τόσο του οφειλέτη, όσο και των συνυπόχρεων με αυτόν προσώπων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στην πρόσφατη ρύθμιση των 120 δόσεων, οι οφειλές που εντάχθηκαν ανήλθαν σε λιγότερα από 5 δισ. ευρώ, όταν το σύνολο των χρεών προς το ΚΕΑΟ ξεπερνά τα 35,5 δισ. ευρώ.
Όπως αναφέρει το sofokleousin.gr, αίσθηση των επιτελών του ΚΕΑΟ, ότι ένα σημαντικό μέρος από τα 30 δισ. ευρώ, που είναι εκτός ρύθμισης, το πιθανότερο είναι πως δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ και καθώς υπάρχουν στις λίστες των οφειλετών.
Σημειώνεται ότι ο ΕΦΚΑ ήδη αποφάσισε να διαγράψει οφειλές των ασφαλισμένων, οι οποίες αφορούν σε μικροποσά. Ειδικότερα, προβλέπεται η διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών έως την 31η Ιανουαρίου του επόμενου ημερολογιακού έτος από την πάροδο 20 χρόνων από το έτος βεβαίωσης, εφόσον:
α) το συνολικό ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τον «Ε.Φ.Κ.Α» δεν υπερβαίνει το ποσό των διακοσίων (200) ευρώ ανά οφειλέτη,
β) δεν υφίστανται άλλες οφειλές του ίδιου προσώπου κατά το χρόνο της διαγραφής.
Επίσης, προβλέπεται η κατ’ έτος διαγραφή ληξιπρόθεσμων οφειλών, οι οποίες στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους δεν υπερβαίνουν το ποσό των δέκα (10) ευρώ ανά οφειλέτη, χωρίς να ελέγχεται ο χρόνος δημιουργίας της οφειλής ή ο χρόνος βεβαίωσής της στο ΚΕΑΟ.