Ζήτημα αντισυνταγματικότητας στο νέο ασφαλιστικό

0

Προβλήματα συνταγματικότητας εντοπίζει στην γνωμοδότησή του για το ασφαλιστικό νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στη γνωμοδότηση του το Ελεγκτικό Συνέδριο υποστηρίζει πως το νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο έχει διατηρήσει τον κορμό του νόμου Κατρούγκαλου και έχει προχωρήσει σε «επουσιώδεις αλλαγές». Μάλιστα, όπως αναφέρεται εντάσσει και αυτό τους δημόσιους υπαλλήλους στον ΕΦΚΑ, γεγονός για το οποίος το ΕΣ έχει εκφράσει την πάγια αντίθεση του, ενώ αντιθέτως το ΣτΕ προσφάτως το είχε κρίνει συνταγματικό.

«Με το επίμαχο νομοσχέδιο υιοθετούνται σε γενικό πλαίσιο οι ρυθμίσεις του ν. 4387/2016 και επέρχονται επουσιώδεις τροποποιήσεις αυτού σε συγκεκριμένες διατάξεις που κρίθηκαν ως αντισυνταγματικές» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Στις παρατηρήσεις της γνωμοδότησης εντάσσεται και ο κίνδυνος έγερσης αξιώσεων από συνταξιούχους που εργάζονται από το 2016 και θεωρείται κρίσιμο να διευκρινιστεί από ποτέ θα ισχύει ο «κόφτης» του 30%.

Ωστόσο, οι διατυπωμένες θέσεις της Ολομέλειας έχουν καθαρά γνωμοδοτικό χαρακτήρα, με την κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να μην τη λάβει υπόψη. Βέβαια, σε περίπτωση προσφυγής διαφόρων Σωματείων στη Δικαιοσύνη, τον τελικό λόγο για την συνταγματικότητα θα έχουν το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Η γνωμοδοτική επεξεργασία των νομοσχεδίων που έχουν ασφαλιστικό περιεχόμενο, προβλέπεται από το Σύνταγμα, ενώ στη συγκεκριμένη περίπτωση η εισήγηση κάνει λόγο για σύγκρουση ορισμένων διατάξεων του επίμαχου νομοσχεδίου με τις συνταγματικές επιταγές.

πηγή: ethnos.gr