Αθήνα, Θεσσαλονίκη | Διαγωνισμός για την Ανανέωση του Στόλου Αστικών Λεωφορείων

0

Αφορά στην απόκτηση 770 λεωφορείων εκ των οποίων τα μισά είναι ηλεκτρικά και τα υπόλοιπα υβριδικά και με φυσικό αέριο

Στη διενέργεια online ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου που θα αναλάβει την προμήθεια λεωφορείων και των παρελκομένων τους, με σκοπό την Ανανέωση Στόλου Αστικών Λεωφορείων για τις μείζονες περιοχές της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης προχωρά και επισήμως το αρμόδιο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο διαγωνισμός αφορά στην απόκτηση 770 λεωφορείων εκ των οποίων τα μισά είναι ηλεκτρικά και τα υπόλοιπα υβριδικά και με φυσικό αέριο και χωρίζεται σε πέντε τμήματα ως εξής:

ΤΜΗΜΑ 1

 • Προμήθεια εκατό (100) απλών υβριδικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, κατηγορίας EURO VI, με δικαίωμα προαίρεσης για αύξηση κατά είκοσι (20) οχήματα κατά το στάδιο της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού.

ΤΜΗΜΑ 2

 • Προμήθεια διακοσίων (200) απλών αστικών οχημάτων 12 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI.
 • Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

ΤΜΗΜΑ 3

 • Προμήθεια εκατόν (100) αρθρωτών αστικών οχημάτων 18 μέτρων, συμπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) κατηγορίας EURO VI.

ΤΜΗΜΑ 4

 • Προμήθεια εκατόν (100) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 135 χλμ.
 • Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο (2) οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 50 έως 100.
 • Προμήθεια τριών (3) κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για τη φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκης φόρτισης επιτόπου.
 • Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

ΤΜΗΜΑ 5

 • Προμήθεια διακοσίων (250) απλών ηλεκτρικών αστικών οχημάτων 12 μέτρων ελάχιστης αυτονομίας 180 χλμ.
 • Προμήθεια παρελκόμενων, ήτοι ανεξάρτητων σταθερών φορτιστών αργής φόρτισης, 1 ανά όχημα ή 1 ανά δύο (2) οχήματα, ανάλογα με τις δυνατότητες φόρτισης των φορτιστών, δηλαδή σύνολο 125 έως 250.
 • Προμήθεια επτά (7) κινητών μονάδων (συστημάτων συσσωρευτή – ταχυφορτιστή) με κατάλληλη διαμόρφωση και εξοπλισμό για την φορητή εξυπηρέτηση ηλεκτρικών λεωφορείων σε περίπτωση ανάγκης φόρτισης επιτόπου.
 • Κατάρτιση Έκθεσης Εγκατάστασης των Φορτιστών Αργής Φόρτισης στα αμαξοστάσια της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Χρονική διάρκεια: πεντακόσιες ογδόντα (580) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας, συμπεριλαμβανομένου και του δικαιώματος προαίρεσης, ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 383.494.800,00€ (με Φ.Π.Α.).

Ακολουθεί αρχείο με όλες τις λεπτομέρειες για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό:

265258