ΕΦΚΑ: Βελτιωτικές παρεμβάσεις για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών

0

Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο, με αφορμή την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών έτους 2018 πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές παρεμβάσεις στη διαδικασία προσδιορισμού χρόνου ασφάλισης και εισφορών ειδικών κατηγοριών, και ενσωματώθηκαν νέες ρυθμίσεις ασφάλισης και εισφοροδότησης.

Μεταξύ άλλων ο ΕΦΚΑ παρέχει πληροφορίες για τις αλλαγές που έχουν υλοποιηθεί και τη μηχανογραφική τους απεικόνιση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και στην εφαρμογή «Ασφάλιση – Έσοδα Μη Μισθωτών».

Διαβάστε εδώ αναλυτικά το έγγραφο