Καταργείται η αργία των Τριών Ιεραρχών για τα Σχολεία

0

Την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου, κατατέθηκε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις» και με σχετική διάταξη ορίζεται οτι στο εξής καταργείται η αργία των Τριών Ιεραρχών για τα Σχολεία. Την ημέρα εκείνη στα σχολεία όλης της χώρα θα πραγματοποιούνται εκδηλώσεις θρησκευτικού και εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Πιο συγκεκριμένα η διάταξη προβλέπει οτι: “Η 30ή Ιανουαρίου κάθε έτους , ημέρα της θρησκευτικής των Τριών Ιεραρχών , παύει να συμπεριλαμβάνεται στις ημέρες σχολικής αργίας. Αποκαθίσταται ως ημέρα πραγματοποίησης εορταστικών εκδηλώσεων προς τιμή των Μεγάλων αυτών Πατέρων αλλά και της Παιδείας, καθώς και των μετόχων της εκπαιδευτικής διαδικασίας , εκπαιδευτικών και μαθητών.

Οι εκδηλώσεις αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν θρησκευτικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά με την προβολή του κοινωνικού και παιδαγωγικού έργου των Μεγάλων Πατέρων και της εν γένι προσφοράς τους στην Εκπαίδευση και τα Γράμματα. Η εν λόγω ρύθμιση περιλαμβάνει τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δημόσια καιιδιωτική, έτσι ώστε ο τρόπος εορτασμού της συγκεκριμένης θρησκευτικής και σχολικής εορτής να είναι καθολικός και ενιαίος’”. Μέχρι και πέρσι, με διάταξη του πρώην υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόγλου τα Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία ήταν κλειστά την ημέρα των Τριών Ιεραρχών.