Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

0

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος, παρατείνεται η προθεσμια υποβολής αιτήσεων για προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η νέα καταληκτική ημερομηνία είναι η 16η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00.

Τα προγράμματα που θα ξεκινήσουν το εαρινό εξάμηνο του 2020 είναι τα εξής:

Προπτυχιακά προγράμματα
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Τουρισμού.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα
Εγκληματολογικές και Ποινικές προσεγγίσεις της διαφθοράς του οικονομικού και του οργανωμένου εγκλήματος (όπου όμως έχει συμπληρωθεί ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων), Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία, Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία, Διαχείριση Γήρανσης και Χρόνιων Νοσημάτων , Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Δημιουργική Γραφή, Language Education for Refugees and Migrants, Δημόσια Ιστορία, Σύγχρονες τάσεις στη γλωσσολογία για εκπαιδευτικούς, Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας», Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας, Βιοπληροφορική και Νευροπληροφορική, Χημική και Βιομοριακή Ανάλυση.

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, ενώ όπως ενημέρωσε το Ίδρυμα, το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων και σε κάθε περίπτωση όχι μετά τη 16η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 12:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΕΑΠ, να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φοιτητών στα 2610367300, 2610367600 και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info@eap.gr.