Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των διορισμών στην Eιδική Aγωγή

0

Α. Διορισμοί

Κατόπιν της ψήφισης των διατάξεων κυρώσεων των διορισμών και θεμάτων Υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι την Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020, θα ανοίξει το ΟΠΣΥΔ ώστε να μπορέσουν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ να προβούν σε πιθανές τροποποιήσεις σε περιοχές εκπαίδευσης ή και απενεργοποιήσεις αιτήσεων.

Μετά το Υπουργείο θα γνωρίζει σε ποια Διεύθυνση θα διοριστούν τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ.

Στη συνέχεια το Υπουργείο θα στείλει στις αρμόδιες Διεύθυνσεις Εκπαίδευσης τα ονόματα των νεοδιοριζομένων.

Με τη σειρά τους οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης έχουν την υποχρέωση να ανοίξουν κωδικό εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού για κάθε μέλος και να αποστείλουν στο Υπουργείο τον Αριθμό Μητρώου για κάθε νεοδιοριζόμενο ο οποίος εντάσσεται στην υπηρεσίας τους.

Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία θα εκδοθεί το ΦΕΚ με τα ονόματα των νεοδιοριζόμενων. Προσωρινά θα τοποθετηθούν μόνο όσοι νεοδιοριζόμενοι δεν εργάζονται ως αναπληρωτές. Οι οριστικές τοποθετήσεις σε σχολικές μονάδες θα απασχολήσουν τα ΠΥΣΕΕΠ και οι διοριζόμενοι θα βρίσκονται στις νέες τους θέσεις από 1/9/2020.

Β. Μετατάξεις

Μετά την ανακοίνωση των Μετατάξεων οι μετατασσόμενοι θα τοποθετηθούν το προσεχές διάστημα σε προσωρινές θέσεις, με απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης, κατόπιν πρότασης του ΠΥΣΕΕΠ.

Θα ακολουθήσει η οριστική τοποθέτηση και θα γίνει σύγκριση με τα υπόλοιπα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ που θα είναι στη διάθεση των ΠΥΣΕΕΠ προς οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα (άρθρο 16, παρ.2 του ΠΔ 50/1996).

Γ. Μεταθέσεις

Η εγκύκλιος των μεταθέσεων αναμένεται να εκδοθεί μέσα στο Φεβρουάριο και θα αφορά τις θέσεις που απομένου, εκτός από εκείνες που θα καλυφθούν από νεοδιοριζόμενους.