Η Βουλή στηρίζει έμπρακτα τα σχολεία που φιλοξενούν προσφυγόπουλα

0

Μετά από σχετικό αίτημα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για τέταρτο συνεχόμενο έτος, η Βουλή των Ελλήνων απάντησε θετικά όσον αφορά τη χρηματική ενίσχυση σχολικών μονάδων όπου φιλοξενούνται Δομές Υποστήριξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων.

Η επιχορήγηση είναι της τάξης των 171.743 ευρώ, ποσό που θα καλύψει τα έξοδα θέρμανσης και καθαριότητας για το σχολικό έτος 2019-2020. Τα έτη 2017 και 2018 η επιχορήγηση κάλυψε περισσότερες από 100 σχολικές ομάδες πανελλαδικά, οι οποίες φιλοξενούν προσφυγόπουλα μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου.

Η επιχορήγηση πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια, όπως ο αριθμός των φιλοξενούμενων προσφύγων και η περιοχή που βρίσκεται η εκάστοτε σχολική μονάδα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες της Βουλής και το Υπουργείο Παιδείας συνεχίζουν να συνεργάζονται με σκοπό την καλύτερη κατανομή του χορηγούμενου ποσού.