Δημόσιο: Θεσπίζονται νέες ειδικές άδειες υπαλλήλων

0

Νέες ειδικές άδειες δημοσίων υπαλλήλων θεσμοθετούνται με το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στην Βουλή και ειδικότερα με το άρθρο 49.

Ακόμη, με το άρθρο 50:

  • Ορίζεται ρητά ότι ο χρόνος της άδειας υπηρεσιακής εκπαίδευσης δεν υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας στην περίπτωση που με υπαιτιότητα του υπαλλήλου διακοπεί η φοίτηση ή παρέλθει άπρακτη η εξάμηνη προθεσμία κατάθεσης τίτλου.
  • Οι διατάξεις που ισχύουν για τους μόνιμους διοικητικούς πολιτικούς υπαλλήλους σχετικά με την διευκόλυνση παρακολούθησης της σχολικής επίδοσης και την άδεια λόγω ασθένειας των τέκνων τους, καθώς και τη χορήγηση άδειας εξετάσεων με αποδοχές, εφαρμόζονται ανάλογα και στους απασχολούμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στις περιφέρειες.
έγγραφο: aftodioikisi.gr