Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εργασία

0

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ΝΠΙΔ του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων προβαίνει στην παρούα αγγελία για την κάλυψη της ακόλουθης θέσης: Στέλεχος Υποστήριξης Οικονομικής Διαχείρισης.

ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (έως 2 συνεργάτες)

για την υποστήριξη του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο της υλοποίησης των ερευνητικών προγραμμάτων του.

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: έως Παρασκευή 23-8-2019.

Πληροφορίες: στη συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος

ΕΩΣ ΔΥΟ (2) ΣΤΕΛΕΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ

Προθεσμία κατάθεσης αιτήσεων: έως Παρασκευή 23-8-2019.

Πληροφορίες: στη συνημμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος