Νέο πρόγραμμα σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης

0

Σε ανακοίνωση του προγράμματος «Διεθνείς Ειδικευμένοι Κύκλοι Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση (ex-CISAP 2019)» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης (ΕΝΑ) για το έτος 2019, εξέδωσε το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Με την παρούσα ανακοίνωση, σας ενημερώνουμε για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους «ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ex-CISAP 2019)» που διοργανώνονται από την Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα. Για το έτος 2019, η Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης της Γαλλίας (ΕΝΑ) προτείνει πολλούς κύκλους σπουδών από τους οποίους ορισμένοι θα πραγματοποιηθούν στα αγγλικά.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα ανωτέρω προγράμματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Επιστημονικής και Πανεπιστημιακής Συνεργασίας του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος, στην κα Μαρία -Χριστίνα Αγαπίου (email: mcagapiou@ifa.gr ).
Επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, όπως την ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, το κόστος κ.α., μπορουν να αναζητηθούν στις παρακάτω ιστοσελίδες:
1.https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-approfondissement/Programmes-internationaux-courts-ex-Cisap

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι οι επιλεχθέντες υποψήφιοι οφείλουν να πραγματοποιήσουν μία ασφάλεια αστικής ευθύνης (assurance de responsabilité civile) το κόστος της οποίας δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος εγγραφής/

Το σχετικό υλικό είναι αναρτημένο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.minadmin.gov.gr/?cat=51

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Διοικητικού/ Προσωπικού των φορέων να μεριμνήσουν για την ενημέρωση των υπαλλήλων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τους καθώς και αυτών των εποπτευόμενων φορέων.