Πώς κατατάσσονται μισθολογικά οι δημόσιοι υπάλληλοι από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία

0

Έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους απαντά σε ερωτήματα σχετικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων, που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία.

Mε το άρθρο 44 του Ν.4569/2018 που συμπλήρωσε το άρθρο 25 του Ν.4304/2015, το θέμα ξεκαθαρίζει πλήρως, σύμφωνα με την aftodioikisi.

Αναλυτικά:

Άρθρο 44 Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015

Στο άρθρο 25 του ν. 4354/2015 (Α΄176) προστίθεται παράγραφος 13 ως εξής:

 «13. Για τη μισθολογική κατάταξη στα Μ.Κ. του άρθρου 9 των υπαλλήλων που μετατάσσονται από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης, λαμβάνεται υπόψη το σύνολο της υπηρεσίας που είχε διανυθεί και λαμβανόταν υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της κατώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.» Επειδή, όμως, ορισμένοι πάρεδροι δεν εφαρμόζουν τις παραπάνω ξεκάθαρες διατάξεις επικοινωνήσαμε με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο μας ενημέρωσε ότι στο στενό Δημόσιο Τομέα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά υπάρχει στους Δήμους και στα Νομικά Πρόσωπα και για αυτό έχουν απευθύνει σχετικό ερώτημα στην Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου».

Σχολιάζοντας τα παραπάνω, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κρίνει ότι «είναι αδιανόητο να μην εφαρμόζονται οι Νόμοι και να ταλαιπωρούνται οι υπάλληλοι».