Πόση θα είναι η αύξηση στους μισθούς του Δημοσίου από το 2020;

0

Με βάση τις αλλαγές στο φορολογικό νομοσχέδιο, υπολογίζεται ότι από το νέο έτος οι κρατήσεις θα μειωθούν για περίπου 2.500.000 μισθωτούς με ετήσια εισοδήματα άνω των 8.636 ευρώ. Σε αυτούς περιλαμβάνονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι που θα δουν αυξήσεις στα καθαρά ποσά των μηνιαίων αποδοχών τους.

Η νέα κλίμακα υπολογισμού θα γίνει αντιληπτή από τους δημοσίους υπαλλήλους από την 1η-1-2020 με τις αποδοχές του μηνός Φεβρουαρίου 2020.

Το πόσο ακριβώς θα μειωθεί από το 2020 η μηνιαία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί των μισθών και των συντάξεων αποτυπώνεται στους αναλυτικούς πίνακες παραδειγμάτων που δημοσίευσε ο Ελ. Τύπος, για το δημόσιο τομέα.

Το μηνιαίο όφελος από την 1/1/2020

– έως 14,75 ευρώ για όσους μισθωτούς του δημόσιου τομέα και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 617 ευρώ κάθε μήνα και δεν έχουν παιδιά. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά θα δουν αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους έως 12,64 ευρώ.

– μέχρι 13,33 ευρώ για όσους μισθωτούς του δημοσίου και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 633 ευρώ κάθε μήνα και έχουν ένα παιδί. Για τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα το μηνιαίο όφελος φθάνει έως τα 11,43 ευρώ.

– έως 16,67 ευρώ για όσους μισθωτούς του δημοσίου τομέα και συνταξιούχους λαμβάνουν πάνω από 7Ο0 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 2 τέκνα. Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα θα έχουν όφελος μηνιαίο όφελος φθάνει έως τα 14,29 ευρώ.

– μέχρι 26,67 ευρώ για τους δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους που λαμβάνουν πάνω από 682 ευρώ κάθε μήνα και βαρύνονται με 3 παιδιά. Όσοι εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα θα διαπιστώσουν αύξηση στις μηνιαίες αποδοχές τους έως και 22,86 ευρώ