Εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας στο Δημόσιο- Ποιες προκηρύξεις λήγουν στο τέλος Ιανουαρίου

0

Μια σειρά από προκηρύξεις για πρόσλήψεις στο Δημόσιο λήγουν μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2020. Πρόκειται για 317 θέσεις εργασίας σε φορείς πρόνοιας, 91 θέσεις στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, 64 στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών, ενώ στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής θα προσληφθούν Καθαριστές και προσωπικό Οικονομικής Κατεύθυνσης, Διοικητικού-Λογιστικού.

Πιο συγκεκριμένα:

– Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Αττικής ανακοινώνει την πρόσληψη 8 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών ως ακολούθως: 3 ΠΕ Οικονομικής Κατεύθυνσης, 1 ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, 2 ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού, 2 ΥΕ Καθαριστές. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 08/01/2020-17/01/2020. Τηλέφωνο: 213 2063628.
Δείτε την προκήρυξη

– Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών του Ο.Α.Ε.Δ., ανακοινώνει την πρόσληψη 91 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, έως 31/07/2020. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 17/12/2019-02/01/2020. Τηλέφωνο: 210- 9989196, 210 9989605
Δείτε την προκήρυξη

– Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού προκηρύσσει την πλήρωση 317 θέσεων σε φορείς πρόνοιας, ως ακολούθως:

1. Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας,
2. Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ευρυτανίας
3. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
4. Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ)
5. Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ)

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (31 θέσεις), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (38 θέσεις), Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (213 θέσεις) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (35 θέσεις).

Η Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων για τις θέσεις Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής & δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι 23/12/2019-10/01/2020, για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης είναι 13/01/2020-28/01/2020.
Δείτε την προκήρυξη

– Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Αθηνών ανακοινώνει την πρόσληψη 64 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 5 μηνών. Τηλέφωνο: 210 9225114, 210 9238724 εσωτ: 209, 205, 207
Δείτε την προκήρυξη