Λιμενικό: Πίνακας υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων

0

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής (www.hcg.gr) Συμπληρωματικός Αλφαβητικός Πίνακας Καλουμένων υποψηφίων Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ανδρών – γυναικών) έτους 2019, που καταρτίσθηκε από την αρμόδια Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου Δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης σύμφωνα με τις διατάξεις της οικείας Προκήρυξης και αποτελείται από τους μη εισέτι κληθέντες και κατά σειρά επιτυχίας ανά κατηγορία / υποκατηγορία υποψηφίους.

  1. Οι υποψήφιοι/ες ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ θα πρέπει κατά την παρουσίασή τους για Υψομέτρηση να φέρουν το Δελτίο Ταυτότητάς τους.
  2. Όσοι/ες παρουσιασθούν και υψομετρηθούν ενώπιον της  αρμόδιας Επιτροπής Υψομέτρησης και διαπιστωθεί ότι διαθέτουν το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος σύμφωνα με την οικεία Προκήρυξη του διαγωνισμού, θα συνεχίσουν στην επόμενη διαδικασία των Υγειονομικών εξετάσεων και της παραπομπής στην Α.Ν.Υ.Ε., που θα διεξαχθούν στις 17-02-2020 και 18-02-2020, αντίστοιχα, και ως αναλυτικά θα καθορίζεται σε επόμενη ανακοίνωση.

http://www.hcg.gr/sites/default/files/article/attach/symplkaloymenwn100220.pdf