Προκήρυξη θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό ENISA

0

Σύμφωνα με το Α.Π.4006/11-06-2019 έγγραφο της (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

Όπως αναρτήθηκε στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ:

Θέμα: Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών (ENISA)

Σύμφωνα με το Α.Π.4006/11-06-2019 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια των Δικτύων και των Πληροφοριών δημοσιεύει τις ακόλουθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

ENISA-ΤA47-AD-2019-03

ΜeliCERTes Expert (TA/AD7)

10.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας)

ENISA-ΤA49-AST-2019-04

ΜeliCERTes Assistant (TA/AST6)

10.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας)

ENISA-ΤA-AD-2019-08

Network and Information Security- Cybersecurity Experts (TA/AD8)

10.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας)

1

ENISA-ΤA58-AD-2019-09

Network and Information Security- Blueprint Expert (TA/AD8)

10.07.2019 (16:00 ώρα Ελλάδας)

Πληροφορίες για την ανωτέρω προκήρυξη μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.enisa.europa.eu/recruitment/vacancies

Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς απευθείας στον ως άνω Οργανισμό.

page2image3686240

Εσωτερική Διανομή (Με Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο):

– Γραφείο Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης- Γραφείο Γενικού Γραμματέα
– Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών