Προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στον Δήμο Μυκόνου

0

Όπως ανακοινώθηκε, ο Δήμος Μυκόνου πρόκειται να προσλάβει, μέσω ΑΣΕΠ, δύο (2) άτομα, με σύμβαση εργασιας ιδιωτικού δικαίου, προκειμένου να καλύψει εποχικές και παροδικές ανάγκες. Οι ζητούμενες ειδικότητες έχουν ως εξής:

1 ΠΕ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
1 ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Για την απόδειξη των απαιτούμενων προσόντων τους, οι υποψήφιοι καλούνται να προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την προκήρυξη, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ.