Υπολογίστε διαδικτυακά το Δώρο Χριστουγέννων που δικαιούστε

1

Ποιούς αφορά

Όλοι οι μισθωτοί που απασχολούνται στον ιδιωτικό τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σε οποιοδήποτε εργοδότη, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, δικαιούνται Δώρα Εορτών και κατ’ επέκταση Δώρο Χριστουγέννων. Επιπλέον οι άνεργοι που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και παίρνουν το επίδομα ανεργίας δικαιούνται Δώρο Χριστουγέννων. Για τους τελευταίους το ποσό που θα πάρουν ισούται με ένα ολόκληρο επίδομα ανεργίας, εφόσον λάμβαναν το επίδομα από την 1η Μαΐου έως τις 31 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, 360 ευρώ.

Πώς υπολογίζεται

Για τον υπολογισμό του ποσού των δώρων λαμβάνεται υπόψη ο τρόπος αμοιβής των μισθωτών, αν αμείβονται δηλαδή με ημερομίσθιο ή με μισθό.

Η χρονική περίοδος που υπολογίζεται το δώρο Χριστουγέννων αρχίζει από την 1η Μαΐου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

Για όλους τους εργαζόμενους που η σχέση εργασίας τους με τον εργοδότη είχε διάρκεια χωρίς διακοπή όλη τη χρονική περίοδο από 1ης Μαΐου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου κάθε έτους, δικαιούνται ολόκληρο το δώρο που είναι ίσο με ένα μηνιαίο μισθό για τους αμειβόμενους με μισθό και με 25 ημερομίσθια για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο.

Στο διάστημα αυτό συνυπολογίζονται και όλες οι ημέρες που οι εργαζόμενοι-ες απουσιάζουν νόμιμα από την εργασία τους. Σε περίπτωση που η σχέση των μισθωτών με τον εργοδότη δεν διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστημα (από 01/5 έως και 31/12), δικαιούνται να λάβουν τμήμα του δώρου ανάλογο με τη χρονική διάρκεια της εργασιακής τους σχέσης.

Σε αυτήν την περίπτωση το δώρο Χριστουγέννων υπολογίζεται ως εξής:

2/25 του μηνιαίου μισθού ή 2 ημερομίσθια -ανάλογα με το πώς αμείβονται- για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Το εργαλείο υπολογισμού για το δώρο Χριστουγέννων που έχει έχει δημιουργήσει το ΚΕ.Π.Ε.Α. μέσω online εφαρμογής είναι διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://kepea.gr/calc-doro-xristoygennon.php.

Πότε καταβάλλεται

Tο δώρο Χριστουγέννων πρέπει να έχει καταβληθεί έως την 21η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Σημειώνεται ότι το δώρο Χριστουγέννων υπόκειται σε εισφορές υπέρ ΙΚΑ, Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που ο εργοδότης επιθυμεί, δύναται να καταβάλλει το δώρο και νωρίτερα από την παραπάνω ημερομηνία.