Δίχως αναγραφή θρησκεύματος και ιθαγένειας τα απολυτήρια και οι βεβαιώσεις σπουδών

0

Την περασμένη Πέμπτη 09/01 κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις». Με διάταξη στο αρθρο 34, προβλέπεται οτι στο εξής, δεν θα αναγράφονται το θρήσκευμα και η ιθαγένεια στα απολυτήρια και τα πιστοποιητικά σπουδών. Αυτό αφορά όχι μόνο όσους φοιτούν τη στιγμή αυτή σε ελληνικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, αλλά και βεβαιώσεις για σπουδές που εγιναν στο παρελθόν.