Εγκύκλιος ΕΟΠΥΥ: Tι ισχύει για επιδόματα τοκετού στο σπίτι – εξωσωματική

0

Αναλυτική εγκύκλιο εξέδωσε ο ΕΟΠΥΥ μέσω της οποίας ενημερώνει για την παροχή μαιευτικής περίθαλψης με τη συνδρομή συμβεβλημένων παροχών υγείας, στο πλαίσιο της ισχύουσας κάθε φορά νομοθεσίας και των όρων των συμβάσεων με αυτούς.

Εάν υπάρξει περιστατικό τοκετού εκτός δημοσίου μαιευτηρίου, ιδιωτικού συμβεβλημένου ή μη, καταβάλλεται, αντί μαιευτικής περίθαλψης, εφάπαξ χρηματική αποζημίωση ύψους 900 €, 1.200 € για δίδυμη κύηση και 1.600 € για τρίδυμη κύηση.

Τοκετός θεωρείται και η γέννηση νεκρού εμβρύου άνω των 22 εβδομάδων.

Παράλληλα στην ίδια εγκύκλιο παρέχονται πληροφορίες για την εξωσωματική γονιμοποίηση.

Τα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα:

-Ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού και υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 της άμεσα δικαιούχου στην οποία θα δηλώνει ότι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι και δεν ακολούθησε νοσηλεία στο άμεσο χρονικό διάστημα.

-Σε περίπτωση έμμεσου μέλους η δήλωση θα συμπληρώνεται απο τον άμεσα δικαιουχο ενώ απαιτείται και βεβαίωση της μαίας οτι ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο σπίτι.