Πράσινα σημεία ανακύκλωσης στη Θεσσαλονίκη

0

Τα “Πράσινα Σημεία” που θα δημιουργηθούν ανά Δήμο είναι τα εξής:

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: Το «Πράσινο Σημείο» θα βρίσκεται σε δημοτικό οικόπεδο έκτασης τεσσάρων στρεμμάτων, εκτός σχεδίου πόλης στην οδό Μικράς Ασίας 12, στη Μενεμένη. Θα διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παραλαβή και προσωρινή αποθήκευση μεγάλου αριθμού διαφορετικών ροών ανακυκλώσιμων αποβλήτων όπως ελαίων, χαρτιού, μικροεπισκευών και συντηρήσεων οικιών, γυαλιού, πλαστικού, μετάλλων, ελαστικών, ξύλου, ογκωδών, ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού κλπ. Επίσης, θα πραγματοποιηθούν «Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας», με σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής των δημοτών. Στόχος είναι η διαχείριση 1.375 τόνων απορριμμάτων ετησίως.

Δήμος Βόλβης: Το κεντρικό «Πράσινο Σημείο» θα βρίσκεται στα Βρασνά, στο κέντρο του παραλιακού μετώπου. Σε πρώτη φάση θα εξυπηρετεί τις ανάγκες όλου του Δήμου. Ο χώρος βρίσκεται στην εκτός σχεδίου περιοχή, είναι έκτασης 1.000 τ.μ. και υπάρχει εύκολη πρόσβαση από αγροτικούς δρόμους. Το «Πράσινο Σημείο» σε αυτό το χώρο μπορεί να ενταχθεί αρμονικά με το ευρύτερο περιβάλλον, την αισθητική των κτιρίων, τη διαμόρφωση των εγκαταστάσεων με υλικά προσφιλή με το περιβάλλον, την περίφραξη και την φύλαξη του χώρου και την ανάπτυξη υψηλής φύτευσης περιμετρικά της όλης εγκατάστασης. Πρόκειται για οριοθετημένο και διαμορφωμένο χώρο με την απαραίτητη υποδομή και εξοπλισμό, οργανωμένο από το Δήμο, ώστε οι δημότες να αποθέτουν ανακυκλώσιμα υλικά, χωριστά συλλεγέντα, όπως χαρτί, μέταλλα, γυαλί, υφάσματα, πλαστικά, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα και εξοπλισμό (όπως έπιπλα, ρουχισμό, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό), προκειμένου να προωθηθούν στη συνέχεια για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Στόχος είναι η διαχείριση 619 τόνων απορριμμάτων ανά έτος.

Δήμος Θερμαϊκού: Το «Πράσινο Σημείο» του Δήμου Θερμαϊκού τοποθετείται στο 6450 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Επανομής. Αυτό αποτελεί δημοτική έκταση, σύμφωνα με τα κτηματολογικά στοιχεία του αγροκτήματος Επανομής και είναι ελεύθερο βαρών, δικαστικών εκκρεμοτήτων και νομικών απαιτήσεων. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Θερμαϊκού το 2016, στο σημείο θα γίνεται ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, προσωρινή αποθήκευση ογκωδών, κλαδεμάτων, παλαιού ρουχισμού και ηλεκτρικών – ηλεκτρικών συσκευών. Στόχος είναι η διαχείριση 1.326 τόνων απορριμμάτων κάθε χρόνο.

Δήμος Χαλκηδόνας: Το «Πράσινο Σημείο» του Δήμου Χαλκηδόνας θα βρίσκεται στο 6957 κληροτεμάχιο αγροκτήματος Κουφαλίων, το οποίο αποτελεί δημοτική έκταση σύμφωνα με τα κτηματολογικά στοιχεία του αγροκτήματος Κουφαλίων και είναι ελεύθερο βαρών, δικαστικών εκκρεμοτήτων και νομικών απαιτήσεων. Βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου και εντός της ΒΙΠΑ Κουφαλίων. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνας, το 2016 στο σημείο θα γίνεται ανακύκλωση, επαναχρησιμοποίηση, προσωρινή αποθήκευση ογκωδών, κλαδεμάτων, παλαιού ρουχισμού και ηλεκτρικών – ηλεκτρικών συσκευών. Στόχος είναι η διαχείριση 884 τόνων απορριμμάτων ετησίως.