Κορωνοϊός – Ενημέρωση: Επτά νέα κρούσματα -Κανένας θάνατος το τελευταίο 24ωρο

Óôéãìéüôõðï áðüôçí óçìåñéíÞ åíçìÝñùóç ôùí óõíôáêôþí õãåßáò ó÷åôéêÜ ìå ôçí ðïñåßá ôçò ðáíäçìßáò COVID-19 óôçí ÷þñá ìáò.Óôçí öùôïãñáößá ï Õöõðïõñãüò Ðïëéôéóìïý êáé Áèëçôéóìïý ëåõôÝñçò ÁõãåíÜêçò (ê),ï Õöõðïõñãüò ÐïëôéêÞò ðñïóôáóßáò Íßêïò ×áñäáëéÜò (á) êáé ï ÊáèçãçôÞò ëïéìùîéïëïãßáò ÓùôÞñçò Ôóéüäñáò(á) ,ÐÝìðôç 30 Áðñéëßïõ 2020 (POOL EUROKINISSI)
0

14 άνθρωποι νοσηλεύονται διασωληνωμένοι –  106 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ

Επτά νέα κρούσματα του κορωνοϊού SARS-CoV-2  ανακοινώθηκαν σήμερα, με το συνολικό αριθμό να φτάνει τα 2915, εκ των οποίων το 55.2% αφορά άνδρες.

Από αυτά, 634 (21.7%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 1696 (58.2%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

14 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 71 ετών. 4 (28.6%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Το 85.7% έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω.

106 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, σήμερα δεν έχουμε κανένα καταγεγραμμένο θάνατο. Συνολικά οι θάνατοι στη χώρα είναι 175. Οι 52 ήταν γυναίκες (29.7%) και οι υπόλοιποι άνδρες.

Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 76 έτη και το 95.4% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Έχουν συνολικά ελεγχθεί 178.316 κλινικά δείγματα.