Η μεσαία τάξη «πληρώνει» τα σπασμένα

0

Η μεσαία τάξη είναι αυτή που καλείται να καταβάλλει το 51% των φορολογικών εσόδων ,ενώ πριν την κρίση το ποσοστό άγγιζε το 39,3 %.

Σύμφωνα με το μηνιαίο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ εκτιμάται ότι οι αύξηση οφείλεται στη μετακίνηση των νοικοκυριών σε χαμηλότερα εισοδήματα καθώς και στην αυξανόμενη μετανάστευση στο εξωτερικό και το κλείσιμο μικρό-μεσαίων επιχειρήσεων.

Μεσαία τάξη ορίζονται τα νοικοκυριά με διαθέσιμο εισόδημα μεταξύ 75% και 200% του διάμεσου εισοδήματος όλων των νοικοκυριών. Σύμφωνα με το ΣΕΒ στη χώρα μας το διαθέσιμο εισόδημα για ένα νοικοκυριό με 2 ενήλικες και 2 παιδιά εκτιμάται  σε 19.700 το 2018 ,ενώ το 2009-2010 ήταν στα 30.000 ευρώ. Το όριο φτώχειας ανέρχεται στα 9.850 ευρώ.

Δηλαδή είναι εμφανές ότι υπάρχει οικονομική μεταβολή των νοικοκυριών της υψηλής οικονομικής τάξης σε χαμηλότερα οικονομικά επίπεδα.Η Ελλάδα μπορεί να βγήκε από την κρίση,αλλά τα μεσαία και υψηλά στρώματα ανέλαβαν ένα τεράστιο φορολογικό βάρος .Υπάρχει μεν μια ισορροπία στα δημοσιονομικά της χώρας όμως για να μειωθεί η φορολογία χρειάζονται επενδυτικές κινήσεις και καταπάτηση της φοροδιαφυγής.