Η ΔΕΗ αφήνει την Χαλκοκονδύλη και στήνει στρατηγείο σε στρατόπεδο της Μεσογείων

0

Ένα μεγάλο βήμα, ενδεικτικό της πρόθεσης εκσυγχρονισμού, και της νέας εποχής, κάνει η ΔΕΗ, η οποία αφήνει το παμπάλαιο κτήριο της οδού Χαλκοκονδύλη και μετακομίζει εντός 4 ετών.

Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ πλειοδότησε σε διαγωνισμό και απέκτησε για 50 χρόνια (με δικαίωμα παράτασης για μια δεκαετία), τις εγκαταστάσεις του πρώην στρατοπέδου «ΑΝΧΗ (ΠΖ) ΠΛΕΣΣΑ ΜΙΧΑΗΛ» επί της Λεωφ. Μεσογείων 211.

Πρόκειται για μια έκταση «φιλέτο» σε κομβικό σημείο της Αθήνας, δίπλα στο σταθμό του Μετρό, με συνολικό εμβαδόν οικοπέδου 18.643 τ.μ., εντός της οποίας βρίσκονται 22 κτήρια συνολικής επιφανείας 7.582 τ.μ.

Ο χώρος θα αξιοποιηθεί για την ανέγερση υπερσύγχρονου βιοκλιματικού κτηρίου γραφείων που θα στεγάσουν τις κεντρικές και τις περισσότερες από τις εν Αθήναις υπηρεσίες της ΔΕΗ.