Επίδομα ενοικίου: Τι αλλάζει από τη νέα χρονιά;

0

Προθεσμία ως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2019 θα έχουν όσοι δικαιούνται επίδομα ενοικίου να γυρίσουν στο όνομά τους τη σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στη μισθωμένη κατοικία τους.

Σε περίπτωση που δεν το πράξουν εντός της προθεσμίας, τότε από την πρώτη ημέρα του έτους δε θα μπορούν να λάβουν το επίδομά τους.

Τι θα αλλάξει από το 2020

  • Ο ΟΠΕΚΑ θα χορηγεί την τελευταία εργάσιμη εκάστου μήνα το επίδομα ενοικίου στους δικαιούχους, όπως προβλέπει το σχετικό νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.
  • Το επίδομα ενοικίου θα έχει αλλαγές για τους πολίτες τρίτων χωρών οι οποίοι προκειμένου να καταστούν δικαιούχοι του επιδόματος θα πρέπει να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην ελληνική επικράτεια κατά τα τελευταία 10 έτη πριν από την υποβολή της αίτησης, αποδεικνύοντας το νόμιμο και το μόνιμο της διαμονής τους.
  • το μισθωτήριο θα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και για το σύνολο της περιόδου χορήγησης του επιδόματος.
  • η σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για την μισθωμένη κατοικία θα πρέπει να είναι στο όνομα του αιτούντα ή μέλους του νοικοκυριού.
  • σε περίπτωση που η σύνθεση του νοικοκυριού είναι διαφορετική από αυτήν που εμφανίζεται από τα αποτελέσματα των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, απαιτείται η προσκόμιση οποιουδήποτε δικαιολογητικού τεκμηριώνει τη μεταβολή (π.χ. πιστοποιητικό γέννησης, αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου κτλ).

 

Ποιες κατηγορίες αποκλείονται;

Δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις όσα νοικοκυριά:

  • εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου πολυτελούς διαβίωσης,
  • δηλώνουν δαπάνες για αμοιβές πληρωμάτων σκαφών αναψυχής,
  • δηλώνουν δαπάνες άνω των 1.500 ευρώ για δίδακτρα σε ιδιωτικά σχολεία,
  • δηλώνουν δαπάνες για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1.