Ποιες κατηγορίες επαγγελματιών γλιτώνουν το φόρο επιτηδεύματος

0

Εφόσον πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις, χιλιάδες επαγγελματίες μπορούν να αποφύγουν φέτος το τέλος επιτηδεύματος. Με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, υποχρεούνται να καταβάλουν ετήσιο τέλου επιτηδεύματος, το οποίο βεβαιώνεται στο εκκαθαριστικό σημείωμα και κυμαίνεται από 400 έως και 1.000 ευρώ.

Σε ότι αφορά τα νομικά πρόσωπα, το τέλος επιτηδεύματος καταλογίζεται και εισπράττεται ανεξάρτητα από το αν υπάρχουν κέρδη ή ζημιές το 2019, ενώ για τα φυσικά πρόσωπα καταλογίζεται ακόμα και σε όσους δεν έχουν καμία απόδειξη, αλλά φαινόταν στην εφορία ενεργοί. Οι τελευταίοι μπορούν να μεταβούν στη ΔΟΥ που ανήκουν και να υποβάλουν αίτηση για «αδράνεια», αναδρομικά από την 31η Δεκεμβρίου 2018. Έτσι θα βγουν από τη λίστα των ελεύθερων επαγγελματιών στους οποίους θα καταλογιστεί και φέτος το τέλος επιτηδεύματος, για τη χρήση 2019.

Επιπλέον, υπάρχει η δυνατότητα πληρωμής αναλογικού τέλους επιτηδεύματος. Αν δηλαδή κάποιος έχει δραστηριότητα ως και τον Ιούνιο του 2019, μπορεί να δηλώσει αδράνεια από τον Ιούλιο και να πληρώσει το 50% του τέλους επιτηδεύματος. Αν η δήλωση αδράνειας γίνει άλλον μήνα, θα πληρώσει το τέλος μόνο για τους μήνες που ήταν «ενεργός».

Αν μέσα στο 2020 υπάρξει δραστηριότητα, μπορούν να ενεργοποιηθούν ξανά, πληρώνοντας μόνο για το 2020.

Οι 11 κατηγορίες που απαλλάσσονται από την καταβολή τέλους επιτηδεύματος είναι οι εξής:

– Τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.

– Οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 100 κατοίκους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους.

– Οι ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών.
– Οι επιτηδευματίες με ατομικές επιχειρήσεις, εφόσον υπολείπονται 3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται για τη φορολογική νομοθεσία  το 65ο έτος της ηλικίας.

– Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

– Οι Συνεταιρισμοί Εργαζομένων,

– Οι αγρότες-μέλη αγροτικών συνεταιρισμών.

– Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί.

– Οι σχολικοί συνεταιρισμοί.

– Οι Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας με τη μορφή Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων.

– Οι επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια».

Πόσο κοστίζει το τέλος επιτηδεύματος

Για τις Αστικές μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες καθώς και για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια» τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος είναι τα παρακάτω:

– 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους

– 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

Ακόμα, οι επιτηδευματίες και οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα, υποχρεούνται σε καταβολή ετήσιου τέλους επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε:

– 800 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους.

– 1.000 ευρώ ετησίως, για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.

– 650 ευρώ ετησίως, για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες,
600 ευρώ ετησίως, για κάθε υποκατάστημα.

Πηγή: sofokleousin.gr