Ποιοί δικαιούνται και πως θα πάρουν το επίδομα των 720 ευρώ από τον ΟΑΕΔ

0

Το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται ανά τρίμηνο σε τρεις ισόποσες δόσεις των 240 ευρώ.

Δικαιούχοι είναι άνεργοι που κατά το έτος που προηγείται του τριμήνου υποβολής της αίτησης, έχουν τουλάχιστο 60 ημέρες εργασίας και επιπλέον δεν υπάγονται στις κατηγορίες των επαγγελματιών που δεν έχουν δικαίωμα να λάβουν εποχικό επίδομα.

Οι άνεργοι μπορούν να λάβουν το επίδομα μέχρι τρεις φορές σε ένα ημερολογιακό έτος (συνολικό ποσό 720 ευρώ). Σε περίπτωση που πληρούν τις προϋποθέσεις να το λάβουν περισσότερες από μία φορές, δεν απαιτείται η προϋπόθεση των 60 ημερομισθίων, κριτήριο που λαμβάνεται υπόψη μόνο για την πρώτη φορά.

Οι οφελούμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν το εκκαθαριστικό της πρόσφατης φορολογικής τους δήλωσης και αναλόγως το ετήσιο καθαρό τους εισόδημα θα προσδιοριστεί αν δικαιούνται το επίδομα. Το ποσό αυξάνεται κατά 293 ευρώ κάθε ημερολογιακό έτος.

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν είτε στις κατά τόπους υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, μέσω του e-services αλλά και μέσω των ΚΕΠ. Η απόφαση παραλαμβάνεται είτε μέσω του προσωπικού λογαριασμού στο e-services του ΟΑΕΔ, είτε από το ΚΠΑ 2 ΟΑΕΔ όπου υποβλήθηκε το αίτημα.

Δικαιολογητικά
Πρόσφατο Εκκαθαριστικό Εφορίας ή αντίγραφο φορολογικής δήλωσης
Δελτίο ανεργίας σε ισχύ
ΙΒΑΝ στον οποίο ο αιτών πρέπει να εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος