Πύργος Πειραιά: Ένα ξεχασμένο δημοτικό κτήριο που υψώθηκε επί Χούντας, επιτέλους αξιοποιείται…

2

Λύση βρέθηκε με την αξιοποίηση του κτιρίου του Πύργου του Πειραιά, το γνωστό ΕμποροναυτιλιακόΚέντρο Πειραιά που παρέμεινε αδειανό από το 1973.

Έτσι προχωράει η διαδικασία αξιοποίησης του Πύργου Πειραιά, του μεγαλύτερου περιουσιακού στοιχείου του Δήμου, καθώς αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος για την αξιοποίησή του, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος η ένωση εταιριών CANTE HOLDINGS LTD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EBRD) και Dimand) –  ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ, για την ανάθεση της παραχώρησης για αξιοποίηση και διαχείριση/εκμετάλλευση για 99 έτη του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου Πειραιά (Πύργος), κατόπιν αξιολόγησης της τεχνικής, εμπορικής και οικονομικής προσφοράς.

video by up drones

Το ετήσιο οικονομικό αντάλλαγμα για τον Δήμο Πειραιά είναι 1.010.000 ευρώ με αναπροσαρμογή 2% ετησίως, το οποίο θα επιστραφεί στην πειραϊκή κοινωνία σε έργα καθημερινότητας, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των Πειραιωτών και την αναβάθμιση της πόλης.