Ποιοι έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με οφειλές σε άλλο Ταμείο;

0

Τη δυνατότητα για πιο γρήγορη έξοδο στη σύνταξη με διαγραφή οφειλών και χρόνων ασφάλισης, αλλά μόνο μέχρι και τις 31/12/2016, δίνει νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ, η οποία αφορά κυρίως περιπτώσεις ασφαλισμένων με παράλληλη ή διαδοχική ασφάλιση (π.χ. ΙΚΑ και ΟΑΕΕ) που έχουν οφειλές στον έναν φορέα ασφάλισης. Σε αυτήν την περίπτωση το ύψος της σύνταξης θα είναι χαμηλότερο, καθώς δεν θα υπολογιστούν οι προσαυξήσεις που δικαιούται ο ασφαλισμένος από την ασφάλισή του στον δεύτερο φορέα.

Η εγκύκλιος εκδόθηκε προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε ερωτήματα ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν θεμελιώσει αυτοτελές δικαίωμα στο ένα από τα δύο ταμεία (π.χ. ΙΚΑ), αλλά παράλληλα εκκρεμεί η εξόφληση ή η ρύθμιση οφειλής από ασφαλιστικές εισφορές στο άλλο ταμείο (π.χ. ΟΑΕΕ). Το νέο έγγραφο του ΕΦΚΑ διευκρινίζει ρητά ότι υπάρχει η δυνατότητα μη συνυπολογισμού του χρόνου που δεν επιθυμούν μέχρι και τις 31/12/2016. Βασική προϋπόθεση για να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα όσοι ενδιαφέρονται είναι να μην υπάρχει χρόνος ασφάλισης στο Ταμείο που έχουν δημιουργήσει τα χρέη μετά την 1η Ιανουαρίου 2017.

Πρώην ΙΚΑ και ΟΑΕΕ

Σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, εάν κάποιος ασφαλισμένος με οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές αποδεχθεί να μην υπολογιστεί ο συντάξιμος χρόνος του στον ΟΑΕΕ, μπορεί να συνταξιοδοτηθεί μόνο από το ΙΚΑ εφόσον έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις του χρόνου ασφάλισης και των ορίων ηλικίας του ΙΚΑ. Όπως διευκρινίζει η εγκύκλιος, «είναι δυνατή η χορήγηση σύνταξης σε ασφαλισμένο βάσει αυτοτελούς δικαιώματος με χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιήσει σε πρώην φορέα, εφόσον δεν ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση άλλου πρώην φορέα του οποίου δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό».

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης δεν είναι υποχρεωτική για χρόνους ασφάλισης που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι και 31/12/2016, ενώ σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου παρέχεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να επιλέξει τον συνυπολογισμό ή μη του χρόνου της διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανύσει σε κάποιον από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς, υπό την προϋπόθεση ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2017 δεν ασφαλίζεται στον ΕΦΚΑ για δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του φορέα του οποίου δεν επιθυμεί τον συνυπολογισμό. Σημειώνεται ότι δεν είναι δυνατή η προσμέτρηση μόνο ενός μέρους του χρόνου που διανύθηκε στην ασφάλιση του κάθε εντασσόμενου φορέα.