Δεύτερη επίθεση με γκαζάκια σε γραφεία της ΝΔ

Åðßèåóç ìå áõôïó÷Ýäéï åìðñçóôéêü ìç÷áíéóìü ðñáãìáôïðïßçóáí Üãíùóôïé, ôá îçìåñþìáôá ôçò ÐÝìðôçò 12 Óåðôåìâñßïõ 2019, óôá ãñáöåßá ôçò ÍÝáò Äçìïêñáôßáò óôçí ïäü Äçìïêñáôßáò óôçí Ðåýêç.
0

Επίθεση στα γραφεία της ΝΔ στην Πεύκη πραγματοποίησαν άγνωστοι τα ξημερώματα.

Όπως έγινε γνωστό, περίπου στις 3 τα ξημερώματα, άγνωστοι έσπασαν το τζάμι των γραφείων και πέταξαν γκαζάκια με αποτελέσματα να ξεσπάσει φωτιά.

Από την επίθεση προκλήθηκαν εκτεταμένες υλικές ζημιές.

Η Ανακοίνωση ΝΔ

«Η δεύτερη επίθεση σε γραφεία της ΝΔ μέσα σε λίγες μέρες, αυτή τη φορά στην Πεύκη, συνιστά συνεχιζόμενη επίθεση εις βάρος της Δημοκρατίας» αναφέρει με ανακοίνωσή της η ΝΔ και προσθέτει.

«Ας αντιληφθούν όλοι ό,τι τέτοιες επιθέσεις δεν μας πτοούν και η ΝΔ θα συνεχίσει αταλάντευτα να δίνει τη μάχη της Ασφαλείας των πολιτών, η οποία είναι ουσιαστικό συστατικό μιας δημοκρατικής πολιτείας».