Η ΕΥΠ μπαίνει στο… Δημόσιο

0

Μέσα στην προσφάτων κατατεθείσα τροπολογία (για τον διορισμό του νέου διοικητή) υπάρχει άλλη μια ρύθμιση που αναμένεται να προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

Συγκεκριμένα επεκτείνεται η αρμοδιότητα της ΕΥΠ να συνεργάζεται, να υπογράφει μνημόνια συνεργασίας και να συστήνει ομάδες εργασίας με φορείς του Δημοσίου, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ εποπτευόμενα από το Δημόσιο, ΟΤΑ, επιχειρήσεις ΟΤΑ κ.λπ., που δεν δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η τοποθέτηση συνδέσμου της υπηρεσίας στον συνεργαζόμενο φορέα.

Ερωτήματα για τα μνημόνια συνεργασίας της ΕΥΠ έθεσαν ο τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης και η βουλευτής του ΜέΡΑ25 Αγγελική Αδαμοπούλου. Μέσω της υπογραφής μνημονίων της ΕΥΠ με τους φορείς του Δημοσίου, ο νέος διοικητής έχει το δικαίωμα τοποθέτησης στελεχών της ΕΥΠ ως συνδέσμων μέσα στους φορείς, δημιουργώντας την υπόνοια μετατροπής τους σε όργανα παρακολούθησης εντός των φορέων του Δημοσίου.

Ουσιαστικά συγκροτείται ένας μηχανισμός για τη διείσδυση «συνδέσμων» προσωπικού της ΕΥΠ στο ευρύτερο φάσμα του Δημοσίου φορέα αλλά και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.