Σαρωτικές αλλαγές στους διορισμούς εκτός ΑΣΕΠ, νέοι σχεδιασμοί για το Δημόσιο

0

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, εξέδωσε επείγουσα Εγκύκλιο σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση στις 11 Φεβρουαρίου, ενόψει της επικείμενης αλλαγής της νομοθεσίας του ΑΣΕΠ (ν.2190/1994).

Ο κ. Θεοδωρικάκος, με αφορμή τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας του ΑΣΕΠ, απευθύνεται στους φορείς που ενώ αρχικά υπάγονταν στο σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ, στη συνέχεια έχουν θεσπίσει «ειδικές διατάξεις» διορισμού και προσλήψεων προσωπικού πέραν των εξαιρέσεων που προβλέπονται στον νόμο.

Οι φορείς θα πρέπει να γνωστοποιήσουν άμεσα στο Υπουργείο Εσωτερικών το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους διορισμούς και τις προσλήψεις.

Στην ενημέρωση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, θα πρέπει να περιλαμβάνεται το πλαίσιο πρόσληψης που αφορά το Υπουργείο και τα εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα.

Τα στοιχεία που ζητούνται, θα πρέπει να αποσταλούν στο ΥΠΕΣ έως την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2020.

Οι κυριότερες δράσεις για το 2020 του υπουργείου Εσωτερικών

● Εκσυγχρονισμός πλαισίου λειτουργίας ΑΣΕΠ για την επιτάχυνση και απλοποίηση διαδικασιών

● Προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και ανακατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων Δήμων και Περιφερειών, με παράλληλη αύξηση πόρων και προσωπικού. Αναμένεται να υλοποιηθεί προς το τέλος του έτους, κατόπιν διαλόγου με όλους τους φορείς

● Νέο αναπτυξιακό χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τους ΟΤΑ (2020 – 2023), ύψους 3 δισ. ευρώ, με συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Η οριστικοποίηση της συμφωνίας για τη σύναψη νέας δανειακής σύμβασης αναμένεται άμεσα

● Νέος τρόπος εκλογής των οργάνων αυτοδιοίκησης α’ και β΄βαθμού – Κατάργηση της απλής αναλογικής στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια

● Ψηφιακή αίτηση ετεροδημότη εκλογέα – οι ετεροδημότες θα κάνουν την αίτηση ηλεκτρονικά – ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υποψηφιοτήτων για εθνικές εκλογές, ευρωεκλογές, δημοτικές και περιφερειακές εκλογές

● Νέος Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση της δαιδαλώδους πολυνομίας

● Οριστική επίλυση προβλήματος ληξιπρόθεσμων οφειλών των Δήμων

● Αποτελεσματικότερη διαχείριση απορριμμάτων, πρωτοβουλία με μακροπρόθεσμη προοπτική. Κατ’ αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα των προστίμων που αντιμετωπίζει η χώρα μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση

● Ενίσχυση των τεχνικών υπηρεσιών των ΟΤΑ με ανάθεση των τεχνικών μελετών σε ιδιώτες μηχανικούς, μέσω της ΕΕΤΑΑ, καθώς και σύναψη προγραμματικών συμβάσεων για την εκτέλεση των έργων

● Συνολική ανακατασκευή και προσαρμογή των 14 συνοριακών σταθμών της χώρας στο κεκτημένο Schengen μέχρι το καλοκαίρι του 2021

● Απλοποίηση διόρθωσης ληξιαρχικών πράξεων – Μητρώο Πολιτών

● Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση Ληξιαρχικού Νόμου για τη βελτίωση των υπηρεσιών και την απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης ληξιαρχικών πράξεων

● Ανασχεδιασμός διαδικασίας κτήσης ελληνικής ιθαγένειας, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της διαδικασίας αλλά και την εξακρίβωση των ουσιαστικών προϋποθέσεων για απόδοση ιθαγένειας, μέσω πρόβλεψης για σύστημα περιοδικών εξετάσεων σε πανελλαδικό επίπεδο

● Ψηφιοποίηση φακέλων ιθαγένειας από το 1931

● Επιτελικά στελέχη. Ενεργοποίηση του κλάδου για τον εκσυγχρονισμό της ΔΔ. Διαδικασία σε εξέλιξη (προσδιορισμός συνολικού αριθμού ανά Υπουργείο, έκδοση ΥΑ για κατανομή θέσεων, πρόγραμμα σπουδών και πρόγραμμα πιστοποίησης), με ορίζοντα ολοκλήρωσης έως τα τέλη Ιουνίου 2020