Τέλος οι παράνομες χωματερές στη Πελοπόννησο

0

Όπως προαναγγέλει ο γενικός γραμματέας Αποβλήτων Εμμανουήλ Γραφάκος, μέχρι τα τέλη Απριλίου θα ξεκινήσει το έργο διαχείρισης των απορριμάτων στην Πελοπόννησο, βάζοντας έτσι τέλος στις παράνομες χωματερές.

“Αν δεν προχωρήσει το έργο το οποίο έχει προγραμματιστεί, δεν θα μπορέσουμε να κλείσουμε τις ανοιχτές χωματερές. Η αίσθησή μου είναι πως μέχρι το Πάσχα θα έχει ξεκινήσει το έργο. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει το έργο τότε είναι πολύ πιθανό τέλος του 2020 ή αρχές του 2021 να μπορούμε να διοχετεύουμε τα απορρίμματα εκεί, στα πλαίσια της μεταβατικής λύσης που έχει προγραμματιστεί και έτσι να μπορέσουμε στις 19 από τις 21 χωματερές της περιοχής τουλάχιστον σε πρώτη φάση να βγάλουμε το πρόστιμο”.

“Από εκεί και μετά εντός του 2021 δεν θα έχουμε καμία παράνομη χωματερή. Υπάρχουν προγράμματα ανοιχτά από το ΕΣΠΑ που οι δήμοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις. Είναι κοινή λογική να μην θάβουμε τα απορρίμματά μας, να μπορέσουμε να κάνουμε ανακύκλωση και να αναπτύξουμε δίκτυο γαιοαποβλήτων. Ό,τι δεν χρηματοδοτείται σε επίπεδο ΕΕ, όπως το κλείσιμο των παράνομων χωματερών, αυτό θα το αναλάβει η πολιτεία γιατί πρέπει να τελειώνουμε μια και καλή με αυτό το ζήτημα”.