Πότε θα καταβληθεί η πρώτη δόση του επιδόματος τέκνων

0

Η πρώτη δόση του επιδόματος τέκνων θα καταβληθεί τον Μάρτιο του 2020. Πιο συγκεκριμένα, ο ΟΠΕΚΑ θα πιστώσει το ποσό στους λογαριασμούς που έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι στις 31 Μαρτίου και θα αντιστοιχεί στο δίμηνο Ιανουαρίου– Φεβρουαρίου 2020. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί σύντομα, το επίδομα τέκων θα συνεχίσει να καταβάλεται σε διμηνιαίες δόσεις, την τελευταία εργάσιμη μέρα του δεύτερου μήνα.

Η πρώτη δόση θα δοθεί με βάση τις φορολογικές δηλώσεις του 2018. Όμως μετά τον Ιούνιο και την εκκαθάριση των νέων δηλώσεων εισοδήματος, οι επόμενες δόσεις θα καταβλήθούν συμψηφιστικά, λαμβάνοντας υπόψη αν ο δικαιούχος είχε χαμηλότερο ή υψηλότερο εισόδημα.

Σημειώνεται πως όσοι αποκτήσουν παιδί, δικαιούνται το επίδομα από τον επόμενο μήνα της γέννησής του, γι’ αυτό δίνεται η δυνατότητα υποβολής τροποποιητικής δήλωσης.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δήλωση Α21 υποβάλλεται μια φορά το χρόνο από τον Μάρτιο κάθε έτους έως και τις 15 Ιανουαρίου του επόμενου. Για κάθε μεταβολή της οικογενειακής κατάστασης ή σφάλμα, ο δικαιούχος έχει περιθώριο ενός μήνα να τροποποιήσει την αίτηση και μάλιστα αποκλειστικά τα πεδία όπου υπάρχουν μεταβολές.