Η αιθαλομίχλη πνίγει και πάλι την Αθήνα

0

Εγκύκλιο εξέδωσε το υπουργείο Υγείας με αφορμή τα συνεχώς αυξανόμενα επίπεδα αιθαλομίχλης πάνω από τον ουρανό της Αθήνας.

Αιωρούμενα σωματίδια ορίζονται τα σωματίδια των οποίων η αεροδυναμική διάμετρος είναι ίση ή μικρότερη των δέκα μικρομέτρων και είναι δυνατόν να εισέλθουν στο εσωτερικό του ανθρώπινου οργανισμού διαμέσου της αναπνευστικής οδού. Η ατμόσφαιρα περιέχει αιωρούμενα σωματίδια τα οποία βρίσκονται σε στερεή ή υγρή μορφή. II. Κύριες ανθρωπογενείς πηγές αιωρούμενων σωματιδίων θεωρούνται οι εξής:

 

Εστίες καύσης (για παραγωγή ενέργειας και για θέρμανση)

Βιομηχανικές – βιοτεχνικές δραστηριότητες

Κυκλοφορία οχημάτων

Σε συνέχεια των ανωτέρω:

1) Με σκοπό την μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων από τις ως άνω αναφερόμενες πηγές, υπενθυμίζουμε τις οδηγίες του ΥΠΕΝ1 σχετικά με την ορθή χρήση στερεών καυσίμων βιομάζας και εστιών καύσης ως ακολούθως:

Επιλογή οικονομικών τρόπων θέρμανσης, που παράλληλα όμως δεν βλάπτουν την υγεία και το περιβάλλον.

Επιλογή πιστοποιημένων και φιλικών προς το περιβάλλον συσκευών και συστημάτων θέρμανσης και πιστή τήρηση των οδηγιών χρήσης και συντήρησής του κατασκευαστή.

Αποφυγή χρήσης ιδιοκατασκευών για θέρμανση.

Τις ημέρες με αιθαλομίχλη για τις οποίες ανακοινώνονται μέτρα από την πολιτεία για τον περιορισμό της ρύπανσης αξιοποίηση των εκπτώσεων στο ηλεκτρικό ρεύμα για χρήση εναλλακτικών τρόπων θέρμανσης.

Ενημέρωση για τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης από την ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ: www.ypeka.gr Εξασφάλιση ότι τα καυσόξυλα που αγοράζονται είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές και πωλούνται σύμφωνα με τον οδηγό για τη διακίνηση καυσόξυλων.

Εξασφάλιση ότι τα καύσιμα στερεής βιομάζας που αγοράζονται (pellets, μπριγγέτες κλπ) είναι κατάλληλα για το σύστημα θέρμανσης διαθέτει κάθε οικία (τα συνιστά ο κατασκευαστής) και ότι είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Αποφυγή καύσης ξύλων εμποτισμένων με χημικά και βερνίκια, όπως είναι τα παλιά έπιπλα, παντζούρια, πόρτες, ξύλα από οικοδομές κ.ά. Αποφυγή χρήσης προσαναμμάτων κηροζίνης και γενικότερα παραγώγων πετρελαίου.

Αποφυγή καύσης των οικιακών απορριμμάτων, πλαστικών, σελίδων περιοδικών με χρωματιστά μελάνια, κουτιών και χαρτιών περιτυλίγματος. Απελευθερώνονται επικίνδυνες τοξικές και χημικές ουσίες.

Έγκαιρη αγορά καυσόξυλων. Η προμηθευόμενη ξυλεία οφείλει να έχει κοπεί τουλάχιστον έξι μήνες πριν, ώστε να έχει προλάβει να αποβάλει την περιεχόμενη υγρασία.

Αποθήκευση των στερεών καυσίμων σε στεγασμένο χώρο (ώστε να προστατεύονται από τη βροχή) που αερίζεται καλά και να αποφεύγεται η απευθείας επαφής με το χώμα στο έδαφος.

Καλύτερα είδη καυσόξυλων για θερμαντική απόδοση και περιορισμό των εκπομπών θεωρούνται η ελιά, η οξιά και η δρύς.

Σε συνθήκες συνδυασμού κρύου και άπνοιας, όπου οι κάθε είδους καύσεις για θέρμανση αυξάνονται, να αποφεύγεται, εφόσον είναι εφικτό, η χρήση τζακιού ή ξυλόσομπας, ως μέσου θέρμανσης.

Ρύθμιση και συντήρηση τουλάχιστον κάθε χρόνο του συστήματος κεντρικής θέρμανσης των οικιών. Προτεινόμενη περίοδος για τη συντήρηση – ρύθμιση, είναι μετά το τέλος της θερμαντικής περιόδου (Απρίλιο – Μάϊο)

Μόνωση των οικιών για αποφυγή σπατάλης ενέργειας.

Διατήρηση σε καλή κατάσταση του συστήματος απαγωγής καυσαερίων και τακτικός καθαρισμός (τουλάχιστον ανά 2 χρόνια).