Με sms το Υπουργείο Υγείας θα μας ειδοποιεί για απαραίτητες εξετάσεις

0

Με µήνυµα στο κινητό θα μας ενημερώνει το υπουργείο Υγείας για όλες τις απαραίτητες δωρεάν προληπτικές εξετάσεις.

Στόχος; Η πρόληψη από τα διάφορα νοσήματα.

Ο υπουργός Υγείας σε συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής» μίλησε για όλες τις αλλαγές που θα προωθήσει µε το νέο νοµοσχέδιο.

«Ο σχεδιασµός που κάναµε θα ευνοήσει όλους τους πολίτες σε βάθος χρόνου, ώστε να προλαµβάνονται τα νοσήµατα. ∆εν φέρνουµε το νοµοσχέδιο στη Βουλή για µικροκοµµατικά οφέλη, αλλά δηµιουργείται ένα θεσµικό πλαίσιο που δεν υπάρχει και µε το οποίο φιλοδοξούµε να αλλάξουµε τον τρόπο που λειτουργεί το δοµηµένο κράτος, υλοποιώντας τις οδηγίες του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη» είπε ο υπουργός Υγείας.

Οι βασικές αλλαγές είναι:

Η χαρτογράφηση όλων των πιθανών κινδύνων υγείας των πολιτών µε βάση τη συµπεριφορά που ακολουθούν και τον τρόπο ζωής τους. Γι’ αυτό και θα ενεργοποιηθούν όλοι οι γιατροί της χώρας, τόσο οι οικογενειακοί όσο και εκείνοι της πρώτης επαφής, ώστε να ξεκινήσουν να καταγράφουν τα προβλήµατα που πιθανώς να αντιµετωπίσουν στο µέλλον οι πολίτες µε βάση τις συνήθειές τους (κάπνισµα, αλκοόλ κ.λπ.).

Η δεύτερη σηµαντική αλλαγή του συστήµατος δηµόσιας υγείας θα περιλαµβάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις (προσυµπτωµατικός έλεγχος) για όλους τους πολίτες, µε βάση την ηλικία τους αλλά και τον «χάρτη» των κινδύνων που θα δηµιουργηθεί. Οπως διαβεβαιώνει ο Βασίλης Κικίλιας:

«Το υπουργείο Υγείας είναι εκείνο που οφείλει να ενηµερώνει τους πολίτες για το ποιες εξετάσεις θα πρέπει να κάνουν προληπτικά. Εµείς είµαστε υποχρεωµένοι να τους προστατεύουµε. Γι’ αυτό θα αξιοποιήσουµε κάθε µέσο επικοινωνίας ώστε να εντοπίζουµε κάθε συµπολίτη µας ξεχωριστά και να τον ενηµερώνουµε. Πλέον µιλάµε για προσωποποιηµένη πληροφόρηση».

Αλλάζει ριζικά ο συντονισµός όλων των υπηρεσιών υγείας που υπάρχουν σε δήµους και περιφέρειες, τον οποίο αναλαµβάνει πλέον το υπουργείο Υγείας, ώστε να ακολουθείται ένα ενιαίο πρόγραµµα πρόληψης. Μέχρι σήµερα, άλλωστε, όλες οι υγειονοµικές υπηρεσίες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης λειτουργούσαν αυτοβούλως, χωρίς καµία καθοδήγηση.

Η ένταξή τους στην οµπρέλα του υπουργείου Υγείας θα είναι υποχρεωτική.