Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας ΟΑΕΔ – Δήμου Αμαρουσίου

0

Ο OΑΕΔ και ο δήμος Αμαρουσίου σύναψαν μνημόνιο συνεργασίας, μετά από από μια σειρά συμφωνιών του Οργανισμού με δήμους της Αττικής. Συγκεκριμένα, σήμερα Τρίτη 25 Φεβρουαρίου, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης και ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου, υπέγραψαν μνημόνιο που περιλαμβάνει έναν από κοινού σχεδιασμό δράσεων και προγραμμάτων με στόχο την ενδυνάμωση της τοπικής κοινωνίας.

Μέσω του πιλοτικού αυτού προγράμματος διάρκειας δύο ετών, θα δοθεί στο δήμο η ευκαιρία διάγνωσης των αναγκών στις τοπικές αγορές εργασίας με σκοπό την προώθηση δράσεων και προγραμμάτων για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης. Αναλυτικότερα το πρόγραμμα συνεργασίας ΟΑΕΔ και Δήμων περιλαμβάνει:

1) Τη σύζευξη προσφοράς-ζήτησης εργασίας μέσω του ΟΑΕ∆, με συνδρομή των δήμων και των τοπικών επιχειρήσεων,
2) Την καταγραφή των αναγκών των επιχειρήσεων για κενές θέσεις εργασίας,
3) Το σχεδιασμό προγραμμάτων κατάρτισης με βάση τις τοπικές ανάγκες σε δεξιότητες,
4) Την ενημέρωση και τη διάδοση των νέων υπηρεσιών του ΟΑΕ∆ (όπως η Μονάδα Μεγάλων Επιχειρήσεων και οι Εργασιακοί Σύμβουλοι Εργοδοτών) προς τους τοπικούς εργοδότες και την ανάπτυξη συνεργασιών,
5) Το σχεδιασμό και την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων απασχόλησης βασισμένων στις τοπικές και τομεακές ανάγκες των επιχειρήσεων,
6) Την προώθηση των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων για την απασχόλησή τους στις τοπικές επιχειρήσεις,
7) Τη διασύνδεση των τοπικών επιχειρήσεων με τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικές Κατάρτισης (ΙΕΚ) του ΟΑΕ∆, για την πρακτική άσκηση των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα,
8) Την πραγματοποίηση δράσεων συμβουλευτικής ανέργων και την ενδεχομένη αναβάθμιση δεξιοτήτων και απόκτηση προσόντων υψηλού επιπέδου (upskilling) των επιχειρήσεων και
9) Την πραγματοποίηση Συμβουλευτικής σε επιχειρήσεις και την ανάλυση των αναγκών τους για την ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού τους.

Ο ΟΑΕΔ μέσω αυτής συνεγρασίας αυτής σκοπεύει να συνδράμει στην αύξηση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων του Αμαρουσίου. Κάτι τέτοιο θα επιτευχθεί με δράσεις που στοχεύουν, στην ανάλυση των αναγκών της τοπικής αγοράς εργασίας, στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ανέργων και εργοδοτών και στην διασύνδεση των ανέργων της περιοχής με ευκαιρίες κατάρτισης και απασχόλησης στις τοπικές επιχειρήσεις.

Ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης δήλωσε: “Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην καταπολέμηση της ανεργίας είναι κομβικός και το νέο πιλοτικό πρόγραμμα συμπράξεων με δήμους αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη δημιουργία στοχευμένων δράσεων και προγραμμάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Είμαστε πολύ αισιόδοξοι πως η νέα συνεργασία με το δήμο Αμαρουσίου θα έχει άμεσο αντίκτυπο στην τοπική οικονομία, έτσι ώστε να βρούμε δουλειά στους ανέργους της περιοχής και αντίστοιχα να στηρίξουμε τις τοπικές επιχειρήσεις με το κατάλληλο εργατικό δυναμικό. Ο πόλεμος κατά της ανεργίας απαιτεί τη συμμετοχή όλων των φορέων και θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για τη διάθεση που έδειξε από την αρχή να υποστηρίξει έμπρακτα αυτή τη κοινή μας προσπάθεια”.

Ο Δήμος με τη σειρά του θα συνδράμει στο όλο εγχείρημα αξιοποιώντας το δίκτυο του με τους τοπικούς επιχειρηματίες, παρέχοντας ενημερωτικές ημερίδες με στόχο την κάλυψη απορίων και την εύρεση λύσεων σε θέματα που θα προκύψουν.

Ο δήμαρχος Αμαρουσίου Θεόδωρος Αμπατζόγλου δήλωσε: “Χαιρετίζω την απόφαση του ΟΑΕΔ να εντάξει στα πιλοτικά προγράμματά του το Μαρούσι και δύο ακόμη δήμους της Μάνδρας – Ειδυλλίας και του Κορυδαλλού, προκειμένου να δημιουργηθούν τα κατάλληλα επιστημονικά και τεχνικά εργαλεία για τη σύζευξη τοπικών επιχειρήσεων και ανέργων. Είναι μία ανάγκη που είχα διαγνώσει από την προϋπηρεσία μου στη διοίκηση του ΟΑΕΔ, ωστόσο τότε λόγω της μεγάλης κρίσης έπρεπε να δημιουργήσουμε κατά προτεραιότητα άλλα υποστηρικτικά εργαλεία. Τώρα όμως, παίρνει σάρκα και οστά και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο που από τη θέση του δημάρχου θα μπορέσω να το υλοποιήσω.
Ειδικά για το Μαρούσι αυτό το πιλοτικό πρόγραμμα έχει μεγάλη σημασία καθώς ο δήμος μας συγκεντρώνει το ¼ του επιχειρηματικού ΑΕΠ της χώρας και ως εκ τούτου υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις για να πετύχει. Ευχαριστώ το διοικητή του ΟΑΕΔ Σπύρο Πρωτοψάλτη για την εποικοδομητική συνεργασία που είχαμε και που θα συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς. Πιστεύουμε όλοι, πως η τοπική αυτοδιοίκηση, μπορεί με τις κατάλληλες προϋποθέσεις να συμβάλλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην επιστροφή της κανονικότητας στη χώρα μας. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί για το σκοπό αυτό, δήμοι και κεντρικοί φορείς του κράτους”.