Άνοιξε η πλατφόρμα για το επίδομα γέννας

0

Είναι επίσημο πλέον. Λίγο μετά της 9 το πρωί της Πέμπτης 20/2 άνοιξε η διαδικτυακή πλατφόρμα για τις αιτήσεις του επιδόματος γέννας. Η αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος υποβάλλεται στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) στην ιστοσελίδα www.epidomagennisis.gr.

Οι απαραίτητες ενέργειες είναι οι εξής : Αρχικά χρειάζονται τα προσωπικά δεδομένα πρόσβασης της μητέρας στο σύστημα του TAXISnet, καθώς και είναι απαραίτητος ο ΑΜΚΑ του γεννηθέντος παιδιού, η διεύθυνση κατοικίας της αιτούσας μητέρας, το email και ο αριθμός του τηλεφώνου της, καθώς και το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού. Με τη δήλωση γέννησης δηλώνονται τα στοιχεία επικοινωνίας των γονέων, το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού του οποίου δικαιούχος ή συνδικαιούχος έιναι η μητέρα, η οποία παράλληλα υποβάλλει και αίτηση για τη χορήγηση του επιδόματος γέννησης.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά εντός προθεσμίας 3 μηνών απο τη γέννηση του παιδιού ως εξής.

  1. Στο  Υποσύστημα του Πληροφοριακού Συστήματος του Μητρώου Πολιτών για τη δήλωση γέννησης του παιδιού ή
  2. στην εφαρμογή Επιδόματος Γέννησης Τέκνου του ΟΠΕΚΑ (epidomagennisis.gr

    Aπαραίτητο στοιχείο είναι ο δικαιούχος να πληρεί τα εισοδηματικά κριτήρια με βάση τη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους πριν τη γέννηση του τέκνου.Αν ο αιτών είναι έγγαμος ή έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, αντίστοιχος έλεγχος του εισοδηματικού κριτηρίου διενεργείται ως προς τις απαιτούμενες πληροφορίες και για το σύζυγο του αιτούντος ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης, εκτός εάν από τα ελεγχόμενα στοιχεία του Φορολογικού Μητρώου του αιτούντος προκύπτει ότι έχει δηλωθεί ότι βρίσκεται σε διάσταση με τον σύζυγό του ή το έτερο μέρος του συμφώνου συμβίωσης.