Διαμαρτύρονται για την αποκλειστική διάθεση αναλώσιμων για διαβήτη από τα φαρμακεία οι ασθενείς

0

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) δηλώνει την αντίθεσή της, με την προοπτική να διατίθενται τα διαβητολογικά αναλώσιμα αποκλειστικά από τα φαρμακεία. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους πήρε πρόσφατα αυτή την απόφαση και τώρα, οι ασθενείς βρίσκονται στις επάλξεις, τονίζοντας ότι κάτι τέτοιο θα επιφέρει σημαντική επιβάρυνση στην τσέπη τους.

Μάλιστα, η ομοσπονδία σημειώνει ότι αυτό είναι αντίθετο με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, κάτι που έχουν ήδη επισημάνει στη διοίκηση του ΕΟΠΥΥ και του υπουργείου Υγείας.

Το θέμα ήρθε ξαφνικά στην επιφάνεια στις 23 Μαΐου 2019, όταν στα σχόλια των ηλεκτρονικών συνταγών των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών για τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, όπως ταινιών μέτρησης σακχάρου αίματος, σκαριφιστήρων, βελονών ινσουλίνης και ταινιών μέτρησης κετόνης στο αίμα, προστέθηκε η επισήμανση ότι: «Διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία».

Όμως, με βάση την Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 32 Β’ του 2004 και σύμφωνα με την οποία ο ΕΟΠΥΥ είχε συνάψει συμβάσεις με παρόχους – εταιρείες, δυνάμει των οποίων μπορούσαν και αυτές να διαθέτουν αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό, απευθείας οι ίδιες στους πάσχοντες, η επισήμανση αυτή δεν θα έπρεπε να υπάρχει.

Όπως διευκρινίζει ο πρόεδρος της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ: “Η επιλογή του να παίρνει ο ασθενείς τα αναλώσιμα απευθείας από τις παρόχους – εταιρείες, πέραν των ιδιωτικών φαρμακείων, ήταν μια λύση για αρκετούς ανθρώπους με Σακχαρώδη Διαβήτη, καθώς κάποια ιδιωτικά φαρμακεία σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, κατά παράβαση του άρθρου 61 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), ζητούσαν και συνεχίζουν να ζητούν από τους ασφαλισμένους συμμετοχή στο αναλώσιμο διαβητολογικό υλικό, η οποία ποικίλλει ανά φαρμακοποιό και σε κάποιες περιπτώσεις η συμμετοχή αυτή ξεπερνά τα €50 ανά συνταγή, όταν, βάσει του άρθρου 47, παρ. 4, περ. ε του ΕΚΠΥ, όπως αυτό τροποποιήθηκε με την Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 2918 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 889/14.3.2019), όλοι οι πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη έχουν μηδενική συμμετοχή στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα που συγκαταλέγονται στο Διαβητολογικό Υλικό”.

Και προσθέτει πως, “Πολλοί ασθενείς αναγκάζονται είτε να πληρώσουν το ποσό που ζητείται, κατά παράβαση του νόμου, από μερίδα φαρμακοποιών, προκειμένου να εξαργυρώσουν την ηλεκτρονική συνταγή τους, είτε περιφέρονται από το ένα φαρμακείο στο άλλο μέχρι να βρουν το φαρμακείο εκείνο που θα εκτελέσει τη συνταγή, όπως προβλέπει η νομοθεσία, με μηδενική συμμετοχή του πάσχοντα, χωρίς δηλαδή καμιά οικονομική επιβάρυνση”.

Ναι μεν η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ είχε ενημερώσει όλους τους αρμόδιους φορείς, δηλαδή την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου Υγείας και τον ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα να αφαιρεθεί από τις συνταγές η φράση: «Διατίθενται αποκλειστικά από τα Φαρμακεία», όμως δυστυχώς, υπάρχουν καταγγελίες ότι συνεχίζεται η παράνομη συμμετοχή και η οικονομική επιβάρυνση στους ανθρώπους με Διαβήτη.

“Στην περίπτωση που αληθεύουν οι πληροφορίες μας, οι άνθρωποι που επέλεξαν έτερους τρόπους λήψης των αναλώσιμων υγειονομικών υλικών για την πάθησή τους, προκειμένου να μην επιβαρύνονται οικονομικά, θα αναγκαστούν, παρά το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο που επιβάλλει μηδενική συμμετοχή στο αναλώσιμο υλικό, να πληρώνουν άδικα και κατά παράβαση του νόμου, σε κάποιες περιπτώσεις, συμμετοχή, προκειμένου να προμηθευτούν τα απαραίτητα αναλώσιμα υλικά για τη διαχείριση και παρακολούθηση του Σακχαρώδη Διαβήτη. Η νομοθεσία προβλέπει τη μηδενική συμμετοχή των πασχόντων στα αναλώσιμα υλικά και αυτήν ακριβώς την απόφαση θα στηρίξουμε και εμείς, υπερασπιζόμενοι τη νομοθεσία και τη δυνατότητα που αυτή ορίζει, τη λήψη δηλαδή των αναλώσιμων υλικών και από τους παρόχους, για όσους το επιθυμούν, προκειμένου να αποφεύγονται οι περιπτώσεις οικονομικής εκμετάλλευσης των πασχόντων”, λέει ο κ. Δαραμήλας και συμπληρώνει. “Σε καμία περίπτωση δε θα σταματήσουμε να αναδεικνύουμε και να καταγγέλλουμε αυτές τις περιπτώσεις που αφενός επιβαρύνουν οικονομικά τους πάσχοντες από Σακχαρώδη Διαβήτη, κατά παράβαση της νομοθεσίας και αφετέρου εμποδίζουν την απρόσκοπτη πρόσβασή τους σε αναλώσιμο υγειονομικό υλικό δυσκολεύοντας την αυτοπαρακολούθηση και τη διαχείριση της χρόνιας πάθησής τους”.

Η ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ ζητά από το υπουργείο να ελέγξει την εγκυρότητα των πληροφοριών αυτών και στη συνέχεια να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες με στόχο την εφαρμογή και την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας.