Μείωση των θέσεων εργασίας τον Ιανουάριο

0

Σύμφωνα με στοιχεία από το πληροφοριακό σύστημα “ΕΡΓΑΝΗ”, τον Ιανουάριο, οι θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα μειώθηκαν κατά 17.318.

Πιο συγκεκριμένα, Ιανουάριο οι αναγγελίες πρόσληψης ήταν 177.632 (157.141 τον Ιανουάριο του 2019) και οι αποχωρήσεις 194.950 (177.632 τον αντίστοιχο περσινό διάστημα).

Από τις 194.950 συνολικά αποχωρήσεις, οι 79.496 ήταν οικειοθελείς και οι 115.454 προέκυψαν από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή συμβάσεις ορισμένου χρόνου που έληξαν. Συγκρίνοντας τα στοιχεία των δύο μηνών, Ιανουάριος 2020 και Ιανουάριος 2019, προκύπτει θετική επίδοση κατά 5.015 θέσεις εργασίας, για τον Ιανουάριο 2020 (αρνητικό ισοζύγιο 17.318 θέσεων εργασίας) έναντι αρνητικού ισοζυγίου (22.333) τον Ιανουάριο του 2019.

Επιπλέον ο μήνας Ιανουάριος παρουσίαζε πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο από το 2001 μέχρι σήμερα, με μοναδική εξαίρεση παρουσίασης θετικού ισοζυγίου, τον Ιανουάριο του 2014.

Οι ελαστικές μορφές απασχόλησης συνεχίζουν να κυριαρχούν στην αγορά εργασίας, σε ποσοτό 53.62%. Από τις 177.632 προσλήψεις, μόλις 82.382 αφορούν θέσεις πλήρους απασχόλησης (46.38%) ενώ 74.392 προσλήψεις αφορούν μερική απασχόληση (41.88 %) και 20.858 αφορούν εκ περιτροπής απασχόληση (11.74%).

Τέλος, την περίοδο 1/1/2019-31/1/2020 οι ελαστικές μορφές απασχόλησης κυριαρχούν με ποσοστό 54.80% έναντι 45.20% της πλήρους απασχόλησης.