Μέσα στον Φεβρουάριο η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την κοινοφελή εργασία

0

Μέσα στον Φεβρουάριο αναμένεται η εκδοθεί η προκήρυξη του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία, που θα προβλέπει περίπου 36.000 προσλήψεις σε θέσεις εργασίας διαφόρων ειδικοτήτων σε δήμους, περιφέρειες, κέντρα κοινωνικής πρόνοιας και υπηρεσίες υπουργείων σε όλη τη χώρα.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι 8μηνη και δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, ηλικίας έως 67 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον την υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η ημερήσια αμοιβή καθορίζεται στα €21,84 και η μηνιαία έως €546. Οι άνεργοι που θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν έως και τρεις δήμους, όμως μόνο μία ειδικότητα.

Η προκήρυξη των θέσεων θα καλύπτει δεκάδες ειδικότητες Υποχρεωτικής, Δευτεροβάθμιας, Τεχνολογικής και Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως διοικητικού και οικονομικού προσωπικού, ψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών, νοσηλευτών, δασκάλων, νηπιαγωγών, βρεφονηπιοκόμων, ηλεκτρολόγων, υδραυλικών, βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας, βοηθητικού προσωπικού φύλαξης, οικοδόμων, οδηγών και γενικών καθηκόντων.

Θα υπάρξει ιδαίτερη μέριμνα για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο αποκλεισμού, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι άνεργοι με χαμηλά προσόντα. Στόχος του προγράμματος είναι η υλοποίηση στοχευμένων έργων σε δήμους και φορείς, που θα αποσκοπούν κυρίως στη βελτίωση της καθημερινότητας σε τοπικό επίπεδο, όπως, ενδεικτικά, η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους κατοίκους, η συντήρηση και η αναβάθμιση μικρών υποδομών, η αναβάθμιση και η προστασία του περιβάλλοντος κ.α.

Οι οφελούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 120 ωρών. Τα αντικείμενα δύναται να είναι χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε τρία επίπεδα γνώσεων (στοιχειώδεις, βασικές και προχωρημένες) με δυνατότητα πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων πληροφορικής που θα αποκτηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης.