Έλεγχος σχολικών γευμάτων εξ αποστάσεως;

0

Ανοικτή επιστολή με την οποία καταγγέλουν ότι έγινε παράνομη συγκρότηση των επιτροπών παραλαβής σχολικών γευμάτων σε σχολεία της Καστοριάς επειδή οι εκπαιδευτικοί των σχολείων αρνήθηκαν να συμμετάσχουν, απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας η Ένωση Υπαλλήλων Περιφερειακών Υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ Μακεδονίας-Θράκης.  Ακολουθεί όλη η επιστολή:

 

“κ. Υπουργέ

κ. Υφυπουργέ

Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε τη με αρ. πρωτ. Φ.22.1/523/31-01-2020 Απόφαση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς κου Μπουτσιάδη, με την οποία συγκροτούνται 2 Επιτροπές Παραλαβής Σχολικών Γευμάτων, του 4ου Δ.Σ. Άργους Ορεστικού και του Δ.Σ. Πολυκάρπης, για το σχολικό έτος 2019-2020.

Στις επιτροπές αυτές τοποθετεί παρανόμως ως μέλη αποσπασμένους εκπαιδευτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους που υπηρετούν στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, αντί να τοποθετήσει τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στις ανωτέρω σχολικές μονάδες, όπως ορίζει η νομοθεσία.Με μεγαλύτερη όμως έκπληξη διαπιστώσαμε ότι η ανωτέρω απόφαση στο προοίμιό της δεν αναφέρει καμία διάταξη νόμου, παρά μόνον το υπ΄ αριθμ. 13/04-12- 2019 σημείωμα του Γραφείου Νομικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Όσο και αν ψάξαμε την κείμενη νομοθεσία δεν βρήκαμε νομικά ερείσματα  που να δίνουν την δυνατότητα συγκρότησης των 2 επιτροπών με τον τρόπο που έγιναν.

Αντίθετα, τόσο στη με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/96985/Δ1/18-06-2019 Υ.Α. (ΦΕΚ 2579, Β΄) όσο και στη με αρ. πρωτ. Φ.14/ΦΜ/133775 /Δ1/30-08-2019 εφαρμοστική εγκύκλιο, αναφέρεται ρητά ότι στις σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετούν τουλάχιστον 3 εκπαιδευτικοί, οι επιτροπές παραλαβής σχολικών γευμάτων αποτελούνται από τον Διευθυντή, τον Υποδιευθυντή και έναν εκπαιδευτικό του σχολείου, ενώ εάν οι υπηρετούντες εκπαιδευτικοί είναι λιγότεροι από 3 «η Τριμελής Επιτροπή συμπληρώνεται με τον Δ/ντή Εκπ/σης της οικείας Δ/νσης Π.Ε.».

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έχουμε, η παράνομη συγκρότηση προέκυψε διότι οι Διευθυντές και πιθανόν και οι εκπαιδευτικοί των προαναφερθέντων σχολείων αρνήθηκαν να εκτελέσουν το καθήκον τους και να συμμετέχουν στις εν λόγω επιτροπές και βρέθηκε η εύκολη λύση, η οποία όμως όχι μόνον δεν στηρίζεται στο νόμο αλλά αφήνει εκτεθειμένους σε ενδεχόμενες πειθαρχικές και άλλες περιπέτειες τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης (διοικητικούς και αποσπασμένους εκπαιδευτικούς) και, κυρίως, δημιουργεί προφανείς κινδύνους για την υγεία των μαθητών.

Αλήθεια πως θα παραλαμβάνονται καθημερινά τα γεύματα και θα γίνεται ο επιβαλλόμενος από τη νομοθεσία έλεγχός τους, από ανθρώπους που υπηρετούν στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, 15-20 χιλιόμετρα μακριά από τις 2 σχολικές μονάδες;

Σας καλούμε άμεσα να επιληφθείτε του θέματος, να ακυρώσετε την παράνομη απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης και να επιβάλλετε τη νομιμότητα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑ ΝΤΑΡΜΑ”